تحلیل طلا و دلار 15 مرداد 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و طلای آبشده فردایی:

دلار هرات فردایی:

همانطور که در نمودار مشاهده می شود قیمت بعد از برخورد به کف مثلث در دو روز پیش یعنی محدوده 11750تغییر جهت داده و حرکت خود را به سمت سقف مثلث شروع کرد. سقف مثلث روز گذشته لمس شد که در محدوده 11970 بود و مجدد تغییر جهت داده و حرکت به سمت کف مثلث را داریم. این خصوصیت این الگو می باشد که همانا جمع کردن انرژی معامله گران می باشد و در زمان معین به صورت حرکت انفجاری معمولا آزاد می گردد. در حال حاضر انتظار می رود دلار هرات فردایی ریزشی را تا سطح 11770 داشته باشد که این سطح کف مثلث است. این نقطه محلی برای تست و تصمیم گیری می باشد.

در صورت شکسته شدن کف مثلث و تثبیت انتظار روندی نزولی را داریم و در صورت بازگشت نیز می توان مجدد سقف این مثلث را بعنوان هدف صعودی در نظر داشت.

 

تحلیل طلای آبشده فردایی:

همانطور که در نمودار مشاهده می شود قیمت بعد از برخورد به کف مثلث در دو روز پیش تغییر جهت داده و حرکت خود را به سمت سقف مثلث شروع کرد. این حرکت دیروز ادامع داشت تا در محدوده 1803 متوقف شد که البته سطحی را که ما پیش بینی برای هدف می نمودیم 1806 یود.

با توجه به شرایط در حال حاضر بازگشتی را از سطح سقف کانال داشته ایم . این بازگشت در صورت ادامه روند نزولی با هدف اول در کف کانال مواجه می شود که این عدد را می توان حدود 1760 دانست . این نقطه باز هشداری برای تصمیم گیری حرکت صعودی و برگشت و یا ادامه حرکت نزولی می باشد.


این تحلیل ادامه دارد

 

ارسال یک پاسخ