تحلیل طلا و دلار 4 شهریور 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و آبشده فردایی:

تحلیل دلار هرات فردایی:

دوستان همانطور که در تحلیل دیروز بیان شد و همزمان با خبرهایی که بسیاری را در بازار امیدوار به ریزش نموده بود باعت شد که بازار ریزش قابل توجهی نماید و در این راستا اهداف اعلام شده برای دلار هرات فردایی لمس گردد. اهداف اعلام شده دیروز به ترتیب 11380 و 11250 بود که هر دو لمس شد و حتی پایین تر نیز آمد. در این راستا کف کانال رسم شده لمس شد و قیمت مجدد بازگشت و بازار به صورت تکنیکال پیش بینی شده پیش رفت.(اگرچه عوامل خبری نا امید کننده از سفر ظریف نیز مزید برعلت بود)

در حال حاضر برگشتی از کف کانال رسم شده در دلار هرات داریم و انتظار می رود که این روند صعودی در حال حاضر به سمت سقف کانال ادامه یابد.

از این رو با احتساب شرایط  و روند صعودی انتظار می رود 11350 و 11420 و  11500 را لمس نماید.

در صورت بازگشت روند اولی هدف مجدد کف کانال در 11150 می باشد که در صورت شکسته شدن کانال حرکت به سوی 11000 و در ادامه کانال 10000 را خواهیم داشت.

تحلیل طلای آبشده فردایی:

طلای آبشده فردایی نیز پیرو حرکت دلار ریزش قابل توجهی نمود به نحوی که این ریزش حتی کف الگوی مثلث را نیز شکست . در نهایت اندکی اصلاح داشتیم . نکته قابل توجه در مورد طلای آبشده حرکت زیاد انس بود که با شکافی باز شد ولی اصلاح داشت ولی این اصلاح هنوز شکاف خود را پر نکرده است. از این رو باید انتظار تاثیر اونس را در نظر داشت. در حال حاضر پیش بینی می شود در مرحله اول pull back  به خط  مثلث شکسته شده داشته باشیم که این مسئله می تواند در محدوده 1792 باشد. در این صورت دو سناریو را در پیش خواهیم داشت

در صورت شکسته شدن خط روند کف مثلث انتظار حرکت صعودی را داریم که این صعود می تواند تا اهداف 1796 و 1802 و 1808 نیز ادامه یابد و در نهایت در 1812 به سقف مثلث برسد

در صورت بازگشت از کف مثلث نیز می توان انتظار حرکت نزولی با اهداف 1776 و 1771 را نیز در نظر داشت.

این تحلیل ادامه دارد

 

ارسال یک پاسخ