تحلیل طلا و دلار 2 شهریور 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و طلای آبشده فردایی

تحلیل دلار هرات فردایی :

دوستان همانطور که در تصویر نیز مشاهده می شود دلار هرات فردایی در حال حاضر سقف الگوی خود را شکشته است.اگرچه این شکست چندان قدرتمندانه نبوده است ولی به هر صورت شکست صورت گرفته و حرکت صعودی را می تواند هشدار دهد .

در این شرایط با توجه به سناریوی صعودی که احتمال بیشتری را بخود اختصاص داده است انتظار داریم دلار اهداف 11750 و سپس 11850  را لمس کند . (البته همانطور که می دانیم در این روزها حرکت دلار بسیار محدود شده است)

از طرف دیگر در صورتی که به هر دلیل بازگشت به درون الگو داشته باشیم و هشدار برای ریزش مهمترین سطح برای دلار هرات فردایی 11600 می باشد که در این چند وقت قمیت در بالای آن بوده است . از این رو شکست آن را می توان هشدار جدی برای ریزش دانست.

از این رو دقت کنید در حال حاضر اهداف برای دلار سطوح 11750 و 11850 است .

در صورت بازگشت و شکست سطح 11600 انتظار ریزش قابل ملاحظه را خواهیم داشت.

تحلیل آبشده فردایی:

طلای آبشده دارای ریزش قابل توجهی بود که ریزش حتی کف روند پیش  روی آن را نیز شکست . بسیاری بر همین اساس حتی اقدام به فروش در روزهای گذشته کردند ولی حرکت ناگهانی اونس و رسیدن به سقف های پیشین آن باعث شد که قیمت باز گشته و به درون مثلث وارد شود. در این شرایط دو سناریو در پیش است. در سناریوی  اول همانطور که دیده می شود قیمت به سقف یکی از الگوهای مثلث رسیده است. در صورت شکست این سقف انتظار حرکت تا سقف مثلث بزرگ که همزمان با منظقه مقاومتی 1825 نیز است اتفاق خواهد افتاد. حرکت قیمت به بالای 1840 و تثبت سناریوی صعودی مهمی را می تواند رقم بزند که فاز حرکتی آن کاملا متفاوت است.

همانطور که در بازه روزانه دیده می شود در صورت شکست سطح 1840 می تواند مسیر جرکتی قابل توجه صعودی را درپیش داشته باشیم

همانطور که در شکل بالا دیده می شود در حال حاضر منطقه مقاومتی 1828 تا 1840 اهمیت زیادی دارد که بالای سقف الگوی اصلی نیز است

 

در صورت بازگشت قیمت قبل  از 1820 نیز می توان همچنان سناریوی نزولی را در تفکر داشت با توجه به اینکه همانطور که در تایم 1 ساعته نیز مشاهده می شود قیمت دارای یک دایورجنس نیز می باشد.


این تحلیل ادامه دارد

 

 

ارسال یک پاسخ