اخبار سهام

تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ 1397/06/05
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر
زمان ارسال: 97/6/6 10:56
زمان انتشار: 97/6/6 10:56
صورتجلسه 2 -آکورد.PDF
صورتجلسه 1 -آکورد.PDF
افشای اطلاعات بااهمیت – (تغييرات در تركيب توليد / فروش محصولات – گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/12/29
سيمان دورود
زمان ارسال: 97/6/6 10:54
زمان انتشار: 97/6/6 10:54
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
مکاتبه شرکت در خصوص تغيير بااهميت قيمت مواد اوليه (به پیوست)
نفت پاسارگاد
زمان ارسال: 97/6/6 10:46
زمان انتشار: 97/6/6 10:46
nafte pasargad – 13970606.pdf
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
پارس دارو
زمان ارسال: 97/6/6 10:44
زمان انتشار: 97/6/6 10:44
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
سيمان هگمتان
زمان ارسال: 97/6/6 10:35
زمان انتشار: 97/6/6 10:35
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29
مهندسي تکنوتار
زمان ارسال: 97/6/6 10:33
زمان انتشار: 97/6/6 10:33
دریافت اطلاعیه با فرمت اکسل
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
مجتمع معادن مس تکنار
زمان ارسال: 97/6/6 10:27
زمان انتشار: 97/6/6 10:27
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
فرآورده هاي نسوز ايران
زمان ارسال: 97/6/6 10:12
زمان انتشار: 97/6/6 10:12
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
کارت اعتباري ايران کيش
زمان ارسال: 97/6/6 10:10
زمان انتشار: 97/6/6 10:10
دریافت اطلاعیه با فرمت اکسل
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
بين المللي محصولات پارس
زمان ارسال: 97/6/6 10:07
زمان انتشار: 97/6/6 10:07
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
افشای اطلاعات بااهمیت – (تغيير در مفاد هر نوع اطلاعيه بااهميتي كه قبلاً منتشر شده است – گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/12/29
نفت ايرانول
زمان ارسال: 97/6/6 10:00
زمان انتشار: 97/6/6 10:00
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
Image_00002.jpg
Image_00001.jpg
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
فولاد خوزستان
زمان ارسال: 97/6/6 09:56
زمان انتشار: 97/6/6 09:56
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
سايپا شيشه
زمان ارسال: 97/6/6 09:55
زمان انتشار: 97/6/6 09:55
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
25نوسان بیش از 20 درصد .doc
افشای اطلاعات بااهمیت – (تغيير در مفاد هر نوع اطلاعيه بااهميتي كه قبلاً منتشر شده است – گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/12/29
پالايش نفت اصفهان
زمان ارسال: 97/6/6 09:54
زمان انتشار: 97/6/6 09:54
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
46893.pdf
پيوست.pdf
46319.pdf
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
بيمه آسيا
زمان ارسال: 97/6/6 09:51
زمان انتشار: 97/6/6 09:51
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا
زمان ارسال: 97/6/6 09:46
زمان انتشار: 97/6/6 09:46
دریافت اطلاعیه با فرمت اکسل
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
صورتجلسه مجمع عادي ساليانه شرکت سنا منتهي به 1396.
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت مرواريد هامون)
مرواريد هامون
زمان ارسال: 97/6/6 09:41
زمان انتشار: 97/6/6 09:41
دریافت اطلاعیه با فرمت اکسل
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
صورت های مالی میان دوره ای 97 مروارید هامون.pdf
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
فرآورده هاي نسوز آذر
زمان ارسال: 97/6/6 09:40
زمان انتشار: 97/6/6 09:40
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
افشای اطلاعات بااهمیت – (تغيير در مفاد هر نوع اطلاعيه بااهميتي كه قبلاً منتشر شده است – گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/12/29
نفت ايرانول
زمان ارسال: 97/6/6 09:38
زمان انتشار: 97/6/6 09:38
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
Image_00002.jpg
Image_00001.jpg
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31(اصلاحیه)
پتروشيمي خراسان
زمان ارسال: 97/6/6 09:37
زمان انتشار: 97/6/6 09:37
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
صنعتي نيرو محرکه
زمان ارسال: 97/6/6 09:12
زمان انتشار: 97/6/6 09:12
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
خمحرکه.doc
افشای اطلاعات بااهمیت – (تغيير در مفاد هر نوع اطلاعيه بااهميتي كه قبلاً منتشر شده است – گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/12/29
نفت بهران
زمان ارسال: 97/6/6 09:08
زمان انتشار: 97/6/6 09:08
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
PHOTO-2.jpg
PHOTO.jpg
افشای اطلاعات بااهمیت – (تغيير در مفاد هر نوع اطلاعيه بااهميتي كه قبلاً منتشر شده است – گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/12/29
پالايش نفت لاوان
زمان ارسال: 97/6/6 09:07
زمان انتشار: 97/6/6 09:07
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
scan0196.pdf
اصلاحیه افشای اطلاعات .pdf
افشای اطلاعات بااهمیت – (تغيير در مفاد هر نوع اطلاعيه بااهميتي كه قبلاً منتشر شده است – گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/12/29
پالايش نفت شيراز
زمان ارسال: 97/6/6 09:02
زمان انتشار: 97/6/6 09:02
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
scan0196 (2).pdf
shiraz oil.pdf
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
حفاري شمال
زمان ارسال: 97/6/6 09:01
زمان انتشار: 97/6/6 09:01
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
كنفرانس خبري 970606.pdf
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
صندوق سرمايه گذاري مشترک ذوب آهن نوويرا
زمان ارسال: 97/6/6 08:57
زمان انتشار: 97/6/6 08:57
افشای پرتفوی مردادماه.pdf
گزارش توليد وفروش تا پايان مردادماه سال 1397 شرکت بهمن موتور از شرکت هاي تابعه گروه بهمن (به پیوست)
گروه بهمن
زمان ارسال: 97/6/5 15:20
زمان انتشار: 97/6/6 08:54
گزارش تولید وفروش تا پایان مرداد97بهمن موتور.pdf
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 16 مکرر / 12 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
نفت بهران
زمان ارسال: 97/6/6 08:51
زمان انتشار: 97/6/6 08:51
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
افشای اطلاعات بااهمیت – (تغيير در مفاد هر نوع اطلاعيه بااهميتي كه قبلاً منتشر شده است – گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/12/29
پالايش نفت بندرعباس
زمان ارسال: 97/6/6 08:51
زمان انتشار: 97/6/6 08:51
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
اطلاعیه جدید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران.d
مدارک مثبته.docx
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
بيمه ما
زمان ارسال: 97/6/6 08:50
زمان انتشار: 97/6/6 08:50
دریافت اطلاعیه با فرمت اکسل
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
افشای اطلاعات بااهمیت – (تغيير در مفاد هر نوع اطلاعيه بااهميتي كه قبلاً منتشر شده است – گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/12/29
نفت پارس
زمان ارسال: 97/6/6 08:50
زمان انتشار: 97/6/6 08:50
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
نرخ لوبکات.pdf
Lubcut Price 139706.pdf
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
معدني املاح ايران
زمان ارسال: 97/6/6 08:49
زمان انتشار: 97/6/6 08:49
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
توليد برق عسلويه مپنا
زمان ارسال: 97/6/6 08:42
زمان انتشار: 97/6/6 08:42
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
رادياتور ايران
زمان ارسال: 97/6/6 08:40
زمان انتشار: 97/6/6 08:40
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران
زمان ارسال: 97/6/6 08:36
زمان انتشار: 97/6/6 08:36
دریافت اطلاعیه با فرمت اکسل
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
afzayesh sarmayeh_3.pdf
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)
زمان ارسال: 97/6/6 08:30
زمان انتشار: 97/6/6 08:30
دریافت اطلاعیه با فرمت اکسل
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
1گزارش توجیهی.pdf
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
فولاد افزا سپاهان
زمان ارسال: 97/6/6 08:21
زمان انتشار: 97/6/6 08:21
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
Letter.pdf
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
توليد مواد اوليه داروپخش
زمان ارسال: 97/6/6 08:14
زمان انتشار: 97/6/6 08:14
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)
زمان ارسال: 97/6/6 08:04
زمان انتشار: 97/6/6 08:04
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
شفاف سازی.pdf
افشای اطلاعات بااهمیت – (تغيير در مفاد هر نوع اطلاعيه بااهميتي كه قبلاً منتشر شده است – گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/12/29
پالايش نفت تهران
زمان ارسال: 97/6/6 08:02
زمان انتشار: 97/6/6 08:02
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
scan0196.pdf
scan0194.pdf
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
سهامي ذوب آهن اصفهان
زمان ارسال: 97/6/6 07:23
زمان انتشار: 97/6/6 07:23
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
واسپاري ملت
زمان ارسال: 97/6/5 15:11
زمان انتشار: 97/6/5 15:11
دریافت اطلاعیه با فرمت اکسل
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
05.pdf
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
پالايش نفت شيراز
زمان ارسال: 97/6/5 15:09
زمان انتشار: 97/6/5 15:09
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
سيمان فارس نو
زمان ارسال: 97/6/5 15:08
زمان انتشار: 97/6/5 15:08
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
گروه صنعتي و معدني امير
زمان ارسال: 97/6/5 15:07
زمان انتشار: 97/6/5 15:07
دریافت اطلاعیه با فرمت اکسل
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
امیر96.pdf
افشای اطلاعات بااهمیت – (نتايج برگزاري مزايده – گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/12/29
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)
زمان ارسال: 97/6/5 15:07
زمان انتشار: 97/6/5 15:07
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
روشن قلب.jpg
Full page photo.pdf
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
بيمه دانا
زمان ارسال: 97/6/5 15:04
زمان انتشار: 97/6/5 15:04
دریافت اطلاعیه با فرمت اکسل
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
WriteBuffer.xlsx
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
گروه صنعتي و معدني امير
زمان ارسال: 97/6/5 15:04
زمان انتشار: 97/6/5 15:04
دریافت اطلاعیه با فرمت اکسل
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
گروه امیر-تلفیق95.pdf
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان
زمان ارسال: 97/6/5 15:01
زمان انتشار: 97/6/5 15:01
دریافت اطلاعیه با فرمت اکسل
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
صنعتي سپنتا
زمان ارسال: 97/6/5 15:00
زمان انتشار: 97/6/5 15:00
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک
زمان ارسال: 97/6/5 14:59
زمان انتشار: 97/6/5 14:59
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
افشای اطلاعات بااهمیت – (تغيير وضعيت مشتريان يا عرضه كنندگان عمدة شركت – گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/12/29
صنايع مس شهيد باهنر
زمان ارسال: 97/6/5 14:58
زمان انتشار: 97/6/5 14:58
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
نامه کاهش پیش بینی مقدار فروش.pdf
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
سرمايه گذاري ساختمان ايران
زمان ارسال: 97/6/5 14:58
زمان انتشار: 97/6/5 14:58
دریافت اطلاعیه با فرمت اکسل
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي
زمان ارسال: 97/6/5 14:58
زمان انتشار: 97/6/5 14:58
مرداد ماه.pdf
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
ماشين سازي اراک
زمان ارسال: 97/6/5 14:57
زمان انتشار: 97/6/5 14:57
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
name.pdf
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
پتروشيمي مارون
زمان ارسال: 97/6/5 14:54
زمان انتشار: 97/6/5 14:54
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
افشای اطلاعات بااهمیت – (ساير اطلاعات بااهميت – گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/12/29
فولاد آلياژي ايران
زمان ارسال: 97/6/5 14:53
زمان انتشار: 97/6/5 14:53
دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف
شفاف سازی.pdf

ارسال یک پاسخ