تحلیل سهام فاذر 25 اردیبهشت 1398

همانطور که در نمودار هفتگی مشاهده می شود قیمت در یک مثلث در حال حرکت می باشد. هم اکنون قیمت به سقف مثلث برخورد کرده است و در حال حرکت به سمت کف مثلث است. انتظار داریم که این ریزش تا محدوده 160 ادامه یابد که در حقیقت همان منطقه حمایتی است. که مدت ها در آن باقی مانده است.

در صورت بازگشت قیمت  و شکسته شدن سقف مثلث نیز انتظار حرکت قوی و قابل توجهی را خواهیم داشت.

تحلیل سهام فاذر 25 اردیبهشت 1398

ارسال یک پاسخ