کارگزاری های سهام

نام شرکت کارگزاری نام مدیر عامل شماره ثبت نزد سازمان تاریخ ثبت نزد سازمان مرکز ثبت وب سایت
آبان مصطفی حقیقی مهمانداری 10645 1387/10/04 تهران www.aban.net
آبتین استاک سیدمحمدحسینی عبدالهی 10808 1389/07/24 قزوین
آپادانا
محمدکاظم مهدوی
10688 1387/12/26 قزوین
آتی ساز بازار
حسین مساح بوانی
10642 1387/09/25 تهران
آتیه حمیدرضا دانش کاظمی 10635 1387/09/24 تهران www.atieh-broker.com
توسعه معاملات کیان

احسان مرادی

10673 1387/11/29 تهران
آراد ایرانیان عبداله سالم 10620 1387/05/05 تهران www.aradbourse.com
آرمان تدبیر نقش جهان بهادر شمس 10624 1387/06/03 اصفهان www.armanbroker.ir
آرمون بورس صادق عجمی 10685 1387/12/26 تهران www.armoonbourse.com
آریا بورس علی رستگار مقدم 10651 1387/10/04 مشهد www.arya-bourse.com
آریا نوین
محمدبختیار نصرآبادی
10733 1388/06/11 تهران
آفتاب درخشان خاورمیانه(پارسیان کالای کشاورزی)
علی اصغرزاده صادق
10768 1388/12/12 تهران
آگاه
محمدرضا سرافراز یزدی
10693 1387/12/27 ساری
اردیبهشت ایرانیان ناصر آقاجانی 10659 1387/10/21 اصفهان www.oibourse.com
ارزش آفرین الوند (بدره سهام)
مصطفی رضایی
10735 1388/06/11 تهران
ارگ هومن محسن عباسلو 10713 1388/03/04 کرمان www.argbroker.com
اطمینان سهم
10698 1388/01/08 تهران www.etminansahm.com
امید سهم سیدجلال صادقی شریف 10621 1387/10/04 رشت www.omidsahm.com
امین آوید 10658 1387/10/16 تهران www.aminbc.com
امین سهم مرتضی شریفیان 10634 1387/09/24 تهران www.aminsahm.com
ایران سهم سیمین دخت میردامادی 10646 1387/10/04 تهران www.iransahm.ir
ایساتیس پویا
علیرضا رعیتی شوازی
10697 1387/12/27 یزد www.ipb.ir
ایمن بورس تیمور ابوحمزه 10610 1387/04/01 کرمان www.imenbourse.ir
بازار سهام ملک محمد یحیائیان 10603 1387/02/23 تهران www.bazarsahambourse.com
بانک اقتصاد نوین

بهزاد احمدی‌نسب

10689 1387/12/26 تهران www.novinbourse.com
بانک پاسارگاد محمد عابد 10654 1387/10/14 اراک www.pasargadbroker.com
بانک آینده (تات) احمد اشتیاقی 10663 1387/10/26 ساری
بانک تجارت
حسین مقدم
10656 1387/10/14 تهران
بانک توسعه صادرات
سیدرضا علوی
10712 1388/03/04 تهران www.edbibroker.com
بانک رفاه کارگران میثم کریمی 10641 1387/09/25 تهران www.refahbroker.com
بانک سامان حمیدرضا مهرآور 10710 1388/03/04 تهران www.samanbourse.com
بانک سپه (کاسپین مهر ایرانیان)
سید ابراهیم عنایت
10717 1388/03/06 تهران
بانک صادرات ایران
10714 1388/03/04 تهران www.saderatbourse.com
بانک صنعت و معدن محمد ثریانژاد 10709 1388/03/04 تهران www.smbroker.ir
بانک مسکن محمد مهدی بحرالعلوم 10626 1387/06/05 تهران www.maskanbourse.com
بانک ملت 10629 1387/06/23 تهران
بانک ملی ایران
محمدحسن ابراهیمی سروعلیا
10617 1387/05/05 تهران
بانک کارآفرین
علیرضا فهیمی
10660 1387/10/25 اردبیل
بانک کشاورزی
حیدر سلیتی
10674 1387/11/29 تهران www.agribourse.com
باهنر سیدمحمود حسینی‌پور 10701 1388/01/08 تهران www.bahonarbrokerage.com
برهان سهند مجتبی بنی فر 10672 1387/11/29 تبریز www.bsbourse.com
بهمن 10657 1387/10/14 مشهد
www.bahmanbroker.com
بهین پویا
نادر جزایری
10678 1387/11/29 اصفهان
بورس ابراز سیدعلی محمودی 10691 1387/12/26 تهران www.ebrazbourse.com
بورس بهگزین
محمد روشن پور
10597 1387/01/21 تهران www.behgozinbroker.com
بورس بیمه ایران 10619 1387/05/05 تهران www.boursebimeh.com
بورسیران محمدرضا امیری 10675 1387/11/29 تهران www.Boursiran.ir
پارس ایده بنیان ژاک نصیری 10631 1387/08/15 تهران
بانک انصار(پارس گستر خبره)
عبداله رحیم لوی بنیس
10668 1387/11/05 مشهد
پارس نمودگر

اسماعیل میرزایی قمی

10611 1387/04/02 تهران
پارسیان مجید سوری 10643 1387/09/25 مشهد

www.parsianbroker.com

پگاه یاوران نوین
مهدی میرشاه محمد
10627 1387/06/05 تهران
تأمین سرمایه نوین(رشد پایدار)
ساسان اله قلی
10695 1387/12/27 شیراز
آینده نگر خوارزمی(تحلیل‌گران بصیر)
حسن قاسمی 10652 1387/10/10 زنجان
تدبیر گران فردا محسن رحمتی 10655 1387/10/14 قزوین
تدبیرگر سرمایه
سیدعلی هاشمی
10644 1387/09/25 تهران
توازن بازار (فلزات توازن) محمد روحی 10749 1388/09/21 تهران
توسعه اندیشه دانا محمدحسن شمسی 10731 1388/06/11 مشهد www.danabroker.com
توسعه سرمایه دنیا حسنعلی بشارت احسانی 10686 1387/12/26 تهران
توسعه سهند کیارش هومن 10687 1387/12/26 تبریز
توسعه فردا بهمن سید زارع 10715 1388/03/05 تهران www.tsstock.com
توسعه کشاورزی
مژده ملایی
10728 1388/06/11 تهران
جهان سهم فرشیداردبیلیون جهانی 10694 1387/12/27 تهران
حافظ
محمد اقبال‌نیا
10671 1387/11/29 تهران
خبرگان سهام
محمدکفاش پنجه شاهی
10638 1387/09/24 تهران
اقتصاد بیدار
سیدرضا اعجازی
10711 1388/03/04 تهران
دنیای خبره
سیدمهدی سیدمطهری
10636 1387/09/24 تهران
دنیای نوین فریال تربتی 10669 1387/11/13 تهران
“راهبرد سرمایه‌گذاری
ایران‌سهام”
 حمید علیخانی
10653 1387/10/10 تهران www.rahbord-investment.com
راهنمای سرمایه‌گذاران شاهرخ بدیعی 10602 1387/02/23 تهران
رضوی یوسف پاشانژاد 10648 1387/10/04 مشهد
ساو آفرین (محک سهام صنایع)
مهدی لاری
10679 1387/11/29 تهران
سپهر باستان ناصر کشاورز 10667 1387/11/8 تهران
ستاره جنوب امیرحسین فرجادمنش 10732 1388/06/11 تهران
سرمایه گذاری ملی مهدی مقدسی 10650 1387/10/04 تهران
سرمایه و دانش
امیرعلی مستخدمین حسینی
10666 1387/11/05 تهران www.ckbroker.com
سهام بارز نرگس افشار 10690 1387/12/26 تهران
سهام پژوهان شایان 10730 1388/06/11 تهران
بانک خاورمیانه(سهام پویا) علیرضا قنبر عباسی 10618 1387/05/05 تهران
سهام گستران شرق
معصومه ترکمان احمدی
10662 1387/10/30 مشهد
سهم آذین
شهرزاد رفعت‌پناه
10699 1388/01/08 تهران
سهم آشنا 10664 1387/11/05 تهران
بانک دی (سهم اندیش)
فردین آقا بزرگی
10604 1387/02/22 تهران
سهم یار حسن یارجانی 10665 1387/11/05 تهران
سی ولکس محمدرضا الهی فرد 10696 1387/12/27 تهران
سیمابگون داود معمارزاده 10716 1388/03/05 تهران
سینا
حامد فلاح جوشقانی
10677 1387/11/29 تهران
شاخص سهام
فریده رضائی
10609 1387/04/01 تهران
شهر

صفر جباری

10724 1388/05/26 تهران
صبا تأمین (کیمیا سهم)
محمود گودرزی
10649 1387/10/04 تهران
صبا جهاد
وحید حسن پور
10680 1387/11/29 تهران
ملل پویا

کمال خان‌زاده

10729 1388/06/11 شیراز
فارابی (عمران) رحمان بابازاده 10734 1388/06/11 تهران
دلیران پارس (فولاد مبنا)
حسین قلی‌پور 10692 1387/12/27 تهران
فیروزه آسیا (معین سهم)
بهنام چاوشی
10700 1388/01/08 تهران
مبین سرمایه (راهبردکالای خاورمیانه) محمدعلی شریفی نیا 10705 1388/02/06 اصفهان
مدبر آسیا (دهقانان خاور)
مهدی حیدرزاده
10736 1388/06/21 تهران
مشاوران سهام علی‌یارصالحی 10637 1387/09/24 تهران
مهر اقتصاد ایرانیان (معیار سهام)
10640 1387/09/25 تهران
مفید هادی مهری 10703 1388/01/19 تهران
مهرآفرین اسماعیل فؤادیان 10628 1387/06/05 تهران
نماد شاهدان
روشنک حسین زاده نیک
10727 1388/6/7 تهران
نهایت نگر فرهاد عبداله زاده 10702 1388/01/08 تهران
نواندیشان بازار سرمایه محسن عینی 10668 1387/11/13 تهران
کارآمد
حسین عادل زاده
10625 1387/06/05 تهران
کالای خاورمیانه محمدحسن کمال آبادی 10723 1388/5/14 تهران
پیشگامان بهپرور(کالای کشاورزی بهپرور)
عاطفه حقیقی نیا
10737 1388/06/21 تهران
گنجینه سپهر پارت

عباس سلطانی دعوی

10676 1387/11/29 تهران

ارسال یک پاسخ