تحلیل سهام 4 بهمن 1399

تحلیل سهام کساوه

همانطور که در نمودار دیده می شود این سهم در ادامه فعالیت خود تشکیل الگوی سر و شانه داده است و به نظر می رسد در مراحل پایانی این الگو باشد. البته هنوز به سطح 61.8 در صد اصلاح قبلی و هدف الگوی سر شانه نرسیده است و کمی امکان ریزش دارد ولی در این شرایط به نظر می رسد با کندل امروز خریداران به سراغ آن آمده اند . در این صورت همانطور که در تصویر نمودار نیز دیده می شود انتطار می رود حرکت قیمت به سمت خط گردن از الگوی سرو شانه ادامه یابد . ادامه مسیر حرکت ،به شرایط بازار بستگی داردتحلیل سهام کساوه

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان

آموزش رایگان تحلیل تکنیکال

ارسال یک پاسخ