شاخص قیمت تولید کننده PPI

شاخص قیمت تولید کننده  (Produce Price Index)  PPI

این شاخص را گاهی نیز با نام شاخص تورم تولید کننده اعلام می کنند و از شاخص های مهم با

درجه اهمیت بالا  از نظر تحلیل بنیادی جفت ارز محسوب می شود. یکی از موارد مهم در این شاخص

پیشرو بودن آن است. بعبارتی با استفاده از آن می توان زودتر تورم را شناسایی نمود.

از نظر تحلیل بنیادی جفت ارز ها این شاخص خود از دو قسمت تشکیل یافته است که عبارتند از:

  •   Output PPI  : تغییر در قیمت هایی که تولید کننده برای محصولات خود دریافت می کند
  •   Input PPI : تغییر در قیمت هایی که تولید کننده هنگام خرید مواد اولیه پرداخت می کند.(دارای اثر بیشتری است)

نکته درنحوه محاسبه:

در محاسبه این شاخص از مالیات ، هزینه های حمل و نقل و توزیع چشم پوشی می شود

انواع شاخص  PPI که اعلام می شود :

  • Flash PPI :نگاه اولیه و اجمالی به این شاخص دارد
  • Core PPI : این شاخص را بدون تاثیر غذا و انرژی  اعلام می کند
  • Prelim PPI : مقدار تجدید نظر شده در این شاخص را ارائه می دهد
  • Final PPI : مقدار نهایی این شاخص را اعلام می کند.

از دیدگاه تحلیل بنیادی جفت ارز ها معمولا از این شاخص ها PPI m/m و Core PPI m/m دارای

اهمیت بوده و اعلام می شوند.

تفاوت های PPI و CPI

شاید در بعضی از تعاریف شاخص PPI شباهت هایی با شاخص CPI مشاهده شود

بدین منظور بعضی از تفاوت های اساسی در انها بیان می شود

  • PPI شامل کلیه کالاهای خریداری شده توسط مصرف کنندگان و تولید کنندگان است درحالی که CPI فقط کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان می باشد.
  • PPI شامل واردات نیز نیست درحالی که صادرات در PPIلحاظ  می شود.
  • مالیات در PPI محاسبه نمی شود در حالی که در CPI مالیات وجود دارد.

از دیدگاه مقایسه تعاریف این دو شاخص نیز،  PPI سطح قیمت از دیدگاه فروشندگان را ارائه می کند

در حالی که CPI از دیدگاه خریداران به این منظر نگاه می کند.

دلایل اهمیت:

شاخص PPI  نشانگر خوبی جهت اطلاع از تقاضای مصرف کننده و مصرف می دهد .

اگرچه بنا بر بعضی دلایل گاهی این دو درخلاف جهت هم حرکت می کنند .

مهمترین دلیل آن عدم در نظر گرفتن واردات در PPI است . از این رو حجم قابل

توجهی از مصرف سمت واردات می رود.

دیدگاه تحلیل بنیادی حفت ارز ها :

از دیدگاه تحلیل بنیادی جفت ارز ها اگر مقدار اعلام شده برای این شاخص از مقدار پیش بینی

بیشتر باشد باعث قدرت گرفتن ارز مورد نظر می شود

زمان اعلام :

برای دلار آمریکا این شاخص به صورت ماهانه و 14 روز بعد از اتمام ماه اعلام می شود.

مراجع :

http://www.fxnature.com/training/fundamental-analysis

www.forexfactory.com

https://www.bls.gov/ppi/

ارسال یک پاسخ