تحلیل تکنیکال وعلوم جدید

علوم نوین در بازار معاملات

علوم جدید در تحلیل بازار

تحلیل های روزانه

امروزه روش های ریاضی به شدت جای خود را در میان تحلیل گران بازارهای مالی باز نموده است.

استدلال این تحلیل گران آن است که روش تحلیل تکنیکال براساس آنالیز گذشته بازار و نتیجه گیری

برای آینده است. از این رو اگر بتوان با هر روشی این گذشته را بدرستی تخمین زد ، پیش بینی آینده

ساده تر و دقیق تر خواهد بود و تحلیل تکنیکال با دقت بیشتری انجام خواهد شد. در میان این علوم

دو رشته شبکه های عصبی و هوش مصنوعی از یک سمت و کار بردهای تئوری بازی

(Game Theory) از طرف دیگر عمومیت زیادی پیدا نموده است.

دوروش اول بیشتر در میان محققان رشته های مربوط به کامپیوتر و فناوری اطلاعات محبوبیت بیشتری

دارد درحالی که تحقیفات مربوط به تئوری بازی بیشتر در بین محققان آمار و ریاضی دارای محبوبیت

بیشتری می باشد.

شبکه عصبی چیست ؟

لایه های شبکه عصبی
لایه های شبکه عصبی

شبکه عصبی مدل بسیار ساده و کپی شده ای از نورون مغز انسان می باشد و توسعه آن اصولا بر

اساس شبیه سازی مغز انسان می باشد.

کار فعال برروی شبکه های  عصبی ازسال 1943 توسط وارن مک کالچ و والتر بتیس آعاز شد. اما

محدودیت‌هاي تکنولوژي اجازه پیشرفت زیادي در این خصوص نداد.در  همین راستا در سال

1969 مینسکی و پاپرت کتابی در این زمینه  منتشر کردند که در آن علل عدم موفقیت شبکه‌هاي

عصبی  توضیح داده شد و منتج به آن شد برای دو دهه توجه زیادی به این رشته نشود. با توسعه

کامپیوترها بار دیگر این دانش به حرکت درآمد و محدودیت های آن نیز به خوبی رفع شد.

شبکه عصبی سیستمی می باشد که قابلیت یادگیری دارد و با آموزش  می آموزد که در تصمیمات

آینده چگونه عمل کند.برای مثال سیستمی را تصور کنید که تصاویر مختلفی مانند گربه ، انسان ،

پرنده و…. به ان نشان می دهیم . در انتها از آن می خواهیم که با نشان دادن تصاویر جدید بیان کند

هر کدام چیست. مثلا با دیدن انسان دیگری انسان را مجدد شناسایی کند. یکی از استفاده های مهم

این روش در انالیز تحلیل تکنیکال جهت پیدا نمودن الگوهای تکراری است.

تحلیل تکنیکال و شبکه های عصبی

در هر صورت در این مقاله هر دوجنبه را مورد بررسی قرار خواهیم داد

این مقاله ادامه دارد

مراجع :

https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network

ارسال یک پاسخ