کتاب نمودار های ژاپنی و الگوهای کندل استیک

کتاب نمودار های ژاپنی و الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک از مهمترین روش های نمایش داده در بازارهای مالی محسوب می شود. امروزه کمتر معامله گری وجود دارد که از این روش نمایش داده ها ، استقاده نکند. دلیل این مسئله آن است که در این روش نه تنها شما قادر هستید جزئیات داد ها را در هر بازه زمانی مشاهده کنید بلکه این روش انعکاس دهنده طرز تفکر معامله گران نسبت به بازار نیز می باشد. کتاب “نمودار ژاپنی و الگوهای کندل استیک” برگردانی از کتاب
The Power of Japanese Candlestick Charts: Advanced Filtering Techniques for Trading Stocks, Futures, and Forex (Wiley Trading)
می باشد که توسط Fred K.H. Tamنوشته شده است .این کتاب به طور کامل انواع کندل ها و الگوهای کندل استیک را پوشش می دهد.این کتاب هم اکنون به صورت کامل توسط آقای مهندس امید توکلی به زبان فارسی ترجمه و به چاپ رسیده است.

ارسال یک پاسخ