تحلیل تکنیکال بیت کوین و اتریم 16دیماه 1399

تحلیل تکنیکال بیت کوین

همانطور که در نمودار هفتگی بیت کوین مشاهده می شود قیمت در سطح 35000 دلار سطح  درصد 161.8

حرکت پیشین خود را دارد. تحلیل قبلی بیت کوین

تحلیل بیت کوین

با نگاهی به بازه پایین یعنی چهار ساعته مطابق شکل زیر دیده می شود قیمت از نظر حرکت به مقدار 50

درصد از آخرین استراحت خود باز گشته است. و این احتمال که مجدد حرکت صعودی خود را داشته باشد را

قوی می سازد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین

از طرفی حرکت اصلاحی فوق می تواند نتیجه پرشی تا سطح 127 در صد فیبوناچی اصلاحی خود را

داشته باشد که آن نیزدر سطح 35100 میباشد.

از این رو همانطور که مشاهده می شود دو سطح تشکیل یک کلاستر قیمتی برروی محدوده

35000 را داده است.

براین اساس سناریو های زیر را می توان در نظر داشت

1- با توجه به برگشت از کف کانال  حرکت به سمت محدوده 35000 که در این نقطه احتمال  ریزش

بسیار سنگین هم وجود دارد

2- در صورت شکسته شدن کف کانال  در سطح 29000انتظار داریم ریزش تا سطح 27000 نیز ادامه یابد

در هر حال سطح 35000 می تواند اهمیت زیادی با توجه به اصلاح اخیر داشته باشد.

همچنین از دیدگاه موج شماری به در صورت صعود موج 5 کوتاه مدت است و در صورت نزول ادامه موج 4

می باشد (کوتاه مدت)

آموزش تحلیل تکنیکال

دوره آموزش تحلیل تکنیکال 1

ارسال یک پاسخ