فرصت معاملاتی برروی طلا

همانطور که در تصویر نیز مشاهده می شود . طلادر محدوده رنج مشخص شده بین مقاومت و حمایت تعیین

شده در حال نوسان است. طلا هم اکنون در کف این محدوده در مجاروت منطقه حمایتی قرار دارد. از طرفی

ساختار مثلث را نیز تشکیل داده است که از این رو فرصت معاملاتی مناسبی برای خرید می باشد. بهترین شرایط

خرید با شکسته شدن مثلث با حد ضرر زیر منطفه حمایتی و هدف منطقه مقاومتی است.

تحلیل لحظه ای طلا

تحلیل تکنیکال

ارسال یک پاسخ