تحلیل طلا و دلار 1 تیر 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و طلای آبشده فردایی

مروری بر دو روز گذشته:

همانطور که تاکید شده بود چند روز گذشته بازار شدیدا تحت تاثیر خبر FATF بود. بحث قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این سازمان می توانست تاثیر بسزایی در شرایط بحرانی اقتصاد ایران داشته باشد که البته فعلا این مسئله برای 4 ماه دیگر منتفی شد . با توجه به اینکه قمیت دلار و طلا در این چند روز افزایش داشت دیشب با ریزشی مواجه شدیم که این ریزش برای طلای آبشده فردایی تا 1874 نیز ادامه داشت.

تحلیل دلار هرات فردایی:

همانطور که در نمودار بازه 4 ساعته مشاهده می شود قیمت بعد از شکستن کانال 1 وارد کانال 2 شده است که کانالی است موازی کانال 1 . انتظار داریم با شکسته شدن سقف کانال 2 حرکت صعودی جدید و قوی را در پیش بگیریم. ازطرفی حرکت در بین کانال های 1 و 2 باعث ایجاد مسیر حرکت در کانال 3 نیز شده است که هم اکنون در کف این کانال قرار داریم.

با توجه به موارد بالا می توان سناریو های زیر را متصور بود

سناریوی شماره 1 : ادامه حرکت صعودی با شکسته شدن سقف کانال 2  در این صورت با تثبیت در بالای خط کانال اقدام به خرید می کنیم

سناریوی 2: شکسته شدن کف کانال 3 و حرکت نزولی که بر این اساس وارد معامله فروش با تثبیت زیر خط کانال 2 می شویم ، مسیر حرکت نیز کانال 2 می باشد

تحلیل طلای آبشده فردایی:

همانطور که در بازه 4 ساعته مشاهده می شود قیمت بعد از برخورد به سقف کانال رسم شده شروع به ریزش نموده است. در این حالت همانطور که دیده می شود در بازه 4 ساعته یک دایورجنس نیز دیده می شود که خود هشداری برریزش قیمتی است. در این شرایط نیز دو سناریو در پیش است

سناریوی اول : ادامه روند نزولی باشکسته شدن کف کانال . در این صورت همانطور که در بازه 1 ساعته نیز مشاهده می شود انتظار تشکیل یک الگوی سقف دو قلو را خواهیم داشت.

سناریو دوم: ادامه روند صعودی که با شکسته شدن سقف کانال رسم شده انتظار حرکت صعودی در کانال آبی رنگ را خواهیم داشت.

 

دوستان دقت کنید محدوده 1874 دیروز آخرین قیمت بودو همچنین روز 5 شنبه به صورت گپ در این قیمت باز شده بود و از این رو این منطقه در حال حاضر به شکل حمایت در برابر قیمت مقاومت می کند. این نکته را اکیدا در معاملات خود در نظر بگیرید.

—–تحلیل ساعت 15:20

 

همانطور که دیده می شود قیمت در بازه 15 دقیقه به سقف کانال برخورد داشته و شروع به ریزش نموده است. انتظار داریم این ریزش تا کف 1865 در حال حاضر ادامه یابد

——–این تحلیل ادامه خواهد داشت.

 

ارسال یک پاسخ