تحلیل طلا و دلار 30خرداد 1398

تحلیل طلای آبشده فردایی و دلار هرات فردایی

مروری بر آبشده فردایی 29خرداد:

روز گذشته آبشده فردایی ابتدا اندکی ریزش نمود  این ریزش بقدری بود که اغلب تحلیل گران در این فکر فرو رفتند که ادامه حرکت نزولی تا کف کانال را خواهند دید ولی این ریزش ادامه نیافت و تبدیل به اصلاح شد. و این اصلاح تا کف کانال قبلی که آن را شکسته بود 1864 ادامه یافت. سپس به کف کانال PULLBACK نموده و بازگشت که بازگشت آن تا محدوده 1857 نیز ادامه یافت.

مروری بر دلار هرات فردایی:

دلار هرات فردایی با پیچیدگی کمتری حرکت نمود. دیروز این ابزار معاملاتی در کف کانال خود قرار داشت.اگرچه با شروع بازار کمی ریزش داشت و حتی به کانال قیمتی 12 هزار نیز وارد شد ولی این ریزش از کانال معاملاتی رسم شده برای دلار هرات فردایی بیرون نرفت و در ادامه رشد قیمتی را برای این ابزار معاملاتی مشاهده نمودیم

تحلیل دلار هرات فردایی:

همانطور که در نمودار مشخص می شود قیمت به کف کانال برخورد نموده است و شروع به رشد کرده . در حال حاضر در مسیر حرکت خود به خط روند رسم شده برخورد نموده و اندکی اصلاح را مشاهده می کنیم. در حال حاضر با توجه به شرایط و نمودار انتظار داریم با شکسته شدن این خط روند میانی قیمت حرکت صعودی خود را به سمت سقف کانال رسم شده به موازات کانال بزرگ ادامه دهد.در صورت شکسته شدن سقف کانال به موازات سقف کانال بزرگ در حالی که حرکت همچنان در کانال آبی رنگ ادامه دارد می تواند فرصت خوبی برای معامله و وارد شدن مجدد برای خرید در نظر داشت

 

تحلیل آبشده فردایی:

همانطور که در نمودار 4 ساعته مشاهده می شود قیمت در مسیر حرکت خود بعد از شکستن کانال باز گشت داشته است این بازگشت که در نمودار یک ساعته نیز نشان داده شده از سطح 50 درصد فیبوناچی از حرکت قبلی بوده است. درحال حاضر بازگشت این اصلاح به صورت PULLBACK به خظ پایینی کانال قبلی بوده . در حال حاضر دو سناریو را برای ادامه حرکت آبشده می توان در نظر داشت

 

در سناریوی صعودی این بازگشت را می توان موج 5 دانست و انتظار داشت که حرکت صعودی ادامه یابد و سقف قبلی را رد نماید

در سناریوی نزولی نیز با توجه به PULL BACK اتفاق افتاده انتظار داریم حرکت نزولی از این سطح اتفاق افتاده و شاهد ریزش باشیم

بی شک در دو روز آینده بازاری با شرایط وابسته به اخبار در پیش داریم که می تواند همه چیز را تحت تاثیر خود قرار دهد .

از این رو با ادامه حرکت صعودی و ورود به کانال باید وارد معامله خرید شد  و در صورت بازگشت قیمت و شروع ریزش وارد معامله فروش. دقت داشته باشید اجازه دهید در ابتدای بازار کمی حرکت رخ دهد تا اسیر حرکات لحظه ای نشوید

——این تحلیل ادامه دارد

 

ارسال یک پاسخ