تحلیل طلا و دلار 17 مرداد 1398

تحلیل طلای آبشده فردایی و دلار هرات فردایی:

تحلیل دلار هرات فردایی:

همانطور که در نمودار دیده می شود اگرچه قیمت انس جهانی حرکتی انفجاری را داشته است ولی در چند روز گذشته دلار هرات فردایی چندان حرکت ننموده است و درون مثلث رسم شده محصور شده است. این نحوه حرکت می تواند هشداری باشد برای یک حرکت سریع و قدرتمند  زیرا انرژی بازار در حال ذخیره شدن در مثلث بوده و باید در زمان مناسب تخلیه گردد. از این رو در شرایط فعلی می توان سناریو های زیر را در نظر داشت

1- سناریوی صعودی : در صورت شکسته شدن سطح 11960 و بخصوص 12000 می توان انتظار یک مسیر صعودی را از قیمت دلار هرات فردایی انتظار داشت. در این صورت هدف اول آن می تواند 12100 و 12270 و 12400 باشد

2- سناریوی نزولی :  در صورت شکسته شدن سطح 11700 انتظار ریزش و حرکت به سمت 11620 و 11570 و 11400 را می توان داشت. نکته مهم آن است که در مسیر حرکت به سمت کف کانال سطح 11850 حمایت است و باید شکسته شود.

تحلیل طلای آبشده فردایی:

طلای آبشده فردایی شرایط متفاوتی را نسبت به دلار طی نمود. در حالی که دلار از ثبات نسبی قیمت در حرکت برخوردار بود این اتفاق برای طلای آبشده پیش نیامد و تحت تاثیر حرکات اونس صعودی قابل توجهی را داشت. در این مسیر قیمت ابتدا سقف مثلث شکل گرفته در 1806 را شکست و در این عدد روز گذشته هشدار خرید نیز صادر شد . در مسیر حرکت خود تا محدوده 1826 نیز حرکت نمود. این سطح تقریبا سقف کانال آبی رنگ رسم شده در نمودار است که در اینجا می تواند هشداری برای اصلاح نیز باشد ولی باید در مورد آن دقت زیادی نمود. اگر این اصلاح اتفاق بیفتد انتظار حرکت تا سطح 1803 را نیز می توان داشت.  از طرفی در صورت ادامه روند صعودی انتظار حرکت به سمت 1846 و سپس 1857 را خواهیم داشت.

 

سطوح مهم بازار


این تحلیل ادامه دارد

ارسال یک پاسخ