تحلیل طلا و دلار 16 مرداد 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و طلای آبشده فردایی:

تحلیل دلار هرات فردایی:

همانطور که در نمودار دلار هرات فردایی مشاهده می شود قیمت همچنان در مثلث رسم شده در حال حرکت می باشد. این مسیر حرکت دیروز با برخورد به سقف مثلث تغییر جهت داده و به سمت کف مثلث حرکت نمود. در این راستا در مسیر نزول به سطح 11860 برخورد کرد و از آن بازگشت که از این رو تا حدی می توان برای نزول سطح 11860را بعنوان حمایت در نظر داشت و در مورد آن باید دقت نمود.

از این رو دو سناریو را می توان در نظر داشت

سناریوی اول : ادامه حرکت نزولی به سمت کف مثلث و بررسی شرایط در کف مثلث. در صورت شکسته شدن کف مثلث انتظار حرکت ریزشی را خواهیم داشت

سناریوی دوم : بازگشت به سمت سقف مثلث و تصمیم گیری در این نقطه. در صورت شکسته شدن این سطح  می توان انتظار حرکت صعودی را داشت و در صورت بازگشت از سقف مثلث نیز شرایط مثلث ادامه پیدا خواهد نمود.

با این شرایط سطوح زیر دارای اهمیت هستند

1- شکسته شد 11940 و 12000 می تواند هشدار جدی برای روند صعودی باشد (شکسته شدن سقف مثلث )

2-شکسته شدن 11730 می تواند هشداری برای ریزش باشد ( شکسته شدن کف مثلث)

تحلیل طلای آبشده فردایی:

قیمت طلای آبشده در روزهای اخیر تحت تاثیر دو عامل قرار دارد که به نظر آنها می توانند شرایط را تغییر دهند

1- افزایش قابل توجه قیمت اونس جهانی

2- توقف معاملات در ساعت 6 بعد از ظهر

بخصوص عامل دوم تا ثیر  زیادی در بازار آبشده گذاشته و بسیاری از معامله گران بخاطر ترس از گپ ها روز بعد مجبور به بستن معاملات خود  در همان روز می شود.

همانطور که در نمودار دیده می شود قیمت  طلای آبشده فردایی همچنان در مثلث رسم شده در حال حرکت می باشد. این مسیر حرکت دیروز با برخورد به سقف مثلث تغییر جهت داده و به سمت کف مثلث حرکت نمود. در این راستا در مسیر نزول دو بار به سطح 1786برخورد کرد و از آن بازگشت که از این رو تا حدی می توان برای نزول سطح 1786 را بعنوان حمایت قوی  در نظر داشت و در مورد آن باید دقت نمود. در صورت شکسته شدن این سطح انتظار حرکت نزولی را تا سطح 1764 را خواهیم داشت که در این نقطه باید تصمیم گیری در مورد ادامه روند نزولی یا بازگشت به سمت سقف مثلث را داشت. از طرفی در صورت بازگشت قیمت به سمت سقف انتظار حرکت به سمت 1800 وجود دارد که در این سطح می توان تصمیم گیری در مورد ادامه روند صعودی یا بازگشت به سمت کف مثلث را داشت

در هر صورت معامله گران دقت نمایند که حرکات شدید اونس در چند ساعت گذشته می تواند تاثیر قابل توجهی در قیمت مظنه داشته باشد.

ارسال یک پاسخ