تحلیل طلا 11 می 2019

تحلیل طلای آبشده

دوستان همانطور که مشاهده می شود قیمت در چند منطقه کلیدی محصور شده است. در ابتدا ذکر شود که تثبیت به زیر منطقه 2017 می تواند هشداری جدی بر تغییر روند صعودی باشد. در حال حاضر دو خط روند می تواند منطقه حرکتی قمیت را مشخص کند. اول خط روند پایینی قیمت که مسیری مانند کانال ایحاد کرده . با توجه به قدرت این منطقه و خط که چند بار بعد از برخورد قیمت بازگشته می تواند در نقش یک حمایت قوی عمل کند . از این رو شکسته شدن آن هشداری برای ریزش تا کف کانال(خط چین ) که تقریبا محدوده 2017 است. می توان عبور از عدد 2027 را نشانه شکست دانست. سناریو دوم خط روند نشان داده شده با فلش است که در صورت شکسته شدن آن نیز می توان انتظار حرکت صعودی را داشت که این محدوده را می توان در عدد 2039 دانست.در صورت شروع حرکت صعودی انتظار داریم اهداف 2047 و 2056 و2066 را داشته باشیم.

فعلا منتظر هستیم قیمت بازشدن بازار را مشاهده کنیم و در ادامه تحلیل ها و سیگنال ها ی بعدی را ادامه می دهیم .

تحلیل طلای آبشده

قیمت همانطور که مشاهده می شود در کانال رسم شده در حال حرکت است.همزمان الگوی مثلث پهن شونده را نیز می توان متصور بود . انتظار داریم در این مسیر حرکتی قیمت کف کانال را لمس کند و سپس شروع به رشد کند . بهر صورت اگر قیمت مسیر صعودی خود را طی کند انتظار رسیدن به اهدافی مانند 5200 و 5231 را انتظار داریم . در مورد تحلیل ها دقت کنید تثبث ها فراموش نشوند. بخصوص در قیمت های باز شدن بازار .

به نظر می آید که قیمت جهت صعودی خود را در پیش گرفته است . البته بهتر است باز هم برای تایید و تثبیت منتظر بمانیم . حجم معامله در بازار زیاد نیست و بابد تا ساعت 11:15 صبر کرد . دوستان همانطور که در تحلیل ابتدایی دیده می شود هدف اول خود را 2047 اعلام نمودیم که البته پیش از باز شدن بازار بود .در آن زمان قیمت 2034 بوده که البته بازار با گپ باز شد (گپ مجدد پرشد) .به هر تقدیر این هدف رو یت شد ولی از دیدگاه ما اعتباری چندانی بخصوص برای گرفتن سود ندارد.

دوستان دقت بفرمایید که در منطقه 2050تا 2052 مقاومتی قرار دارد که ممکن است مانع از حرکت شود از این رو نسبت به این سطح دقت داشته باشید . در صورتی که می خواهید معامله جدید باز کنید بهتر است بعد از شکستن آن این اقدام را انجام دهید.

تحلیل طلای آبشده

مسیر جرکت و نقاطی که می توانند در برابر قیمت سد ایجاد کنند و بعبارتی اهداف قیمتی .

دوستان همانطور که گفته شد قیمت به منطقه 2050 برخورد کرده و نتوانست از آن عبور کند . ما اعتقاد داریم که این سطح شکسته خواهد شد ولی احتمال مقداری اصلاح وجود دارد. دوستان این اصلاح می تواند تا محدوده 2036 نیز اتفاق بیفتد ( البته این احتمال است) . همانطور که پیشتر نیز ذکر شد قیمت در فاز اصلاحی خود قرار دارد. این اصلاح در حال تشکیل یک الگوی ab=cd است که می تواند تا محدوده2036 نیز که قبلا تاکید شد نیر جرکت کند . در صورت رسیدن به این عدد کل شکاف صبحگاهی نیز پوشش داده خواهد شد . دوستان همانطور که اشاره شد قیمت از عدد 2050 ریزش کرد و عدد 2037 را دید. این نقطه حساس می باشد و در حقیقت PULLBACK به خط روند اشاره شده است . در صورت گذر از این سطح می توان به صورت ریزشی در نظر گرفت بت هدف کف کانال و در صورت بروز علامت بازگشت نیز اهداف تعیین شده است .

تحلیل طلای آبشده

دوستان همانطور که اشاره شد قمیت از عدد 2050 ریزش کرد و عدد 2037 را دید. این نقطه حساس می باشد و در حقیقت PULLBACK به خط روند اشاره شده است . در صورت گذر از این سظح می توان به صورت ریزشی در نظر گرفت با هدف کف کانال و در صورت بروز علامت بازگشت و برگشت از این محدوده نیز اهداف تعیین شده است .

دوستان خوب برای خرید بایدمنتظر علامت بود . بی جهت خرید نزنید . علامت علامت علامت .

تحلیل طلای آبشده

می توان هدف را خط کف کانال در نظر گرفت حتی به مقدار 2030 . این سطح نیز دارای قدرت بالایی است . البته بستگی مستقیم به نظر بازار گردان و اعمال قدرت در بازار نیز دارد .

تحلیل طلای آبشده

دوستان قیمت سطح 2017 را عملا شکسته و حرکت نزولی را می توان انتظار داشت. اولین هدف پیش رو در حال حاضر سطح 1.681 حرکت توسعه قبلی است یعنی عدد 2000 .

تحلیل طلای آبشده

قیمت تا سطح 61.8 از حزکت قبل ریزش نمود عدد 2004 و هم اکنون اصلاح نموده است . در واقع ادامه این حرکت یا بازگشت بسته به نظر بازار ساز است و از نظر تکنیکال ….؟؟؟

در شرایط پیش رو اعلام هر عددی بی معنا است . مانند جمعه سیاه در وال استریت برای بعضی دوستان .

تحلیل طلای آبشده

در شرایط فعلی اگر روند نزولی ادامه یابد می توان اهداف تعیین شده در نمودار را رویت نمود .

ارسال یک پاسخ