تحلیل طلا 28 آپریل 2019

تحلیل طلا 28 آپریل 2019

هم اکنون در سقف کانال قرار داریم این نقطه از جهت اینکه شکسته شود یا در نقش یک مقاومت عمل کند دارای اهمیت زیادی می باشد. درصورت شکسته شدن انتظار ورود به فاز صعود جدیدی را خواهیم داشت . در صورت عدم شکست سقف کانال نیز هدف کف کانال می باشد .

تحلیل طلا 28 آپریل 2019

در تایم 15 دقیقه وضوح کانال بیشتر است .  توصیه معاملاتی ورود به پوزیشن خرید با عبور قیمت از سطح 1945و ثبیت در طرف دیگر آن حد ضرر را می توان در 1936 قرار داد .

فروش در صورت عبور از سطح قیمت 1930 و تثبیت قیمت با حد ضرر 1942

دوستان دقت کنید هنوز بازار رسما باز نشده و ممکن است بسته به قیمت باز شدن تحلیل ها متفاوت شود لطفا دقت لازم را داشته باشید . با توجه به اینکه فردایی با قیمت 1945 بازشده بهتر است کمی صبر کنیم تا عکس العمل قیمت را مشاهده کنیم .

تحلیل طلا 28 آپریل 2019

قیمت نسبت به محدوده سقف کانال عکس العمل داشته و بازگشته ولی در واقع فرصت ریزش هم نبوده و منتظر هستیم در صورت شکستن خط روند وارد معامله شویم. البته یک نکته قابل توجه برای ریزش از محدوده 1948 تا 1939 وجود واگرایی (دایورجنس )در تایم 30 دقیقه بازار بود که هشدار این ریزش را می داد .

در صورت شکسته شدن خط روند ترسیم شده می توان وارد معامله زودتر نیز شد ولی تثبت فراموش نشود . تحلیل طلا 28 آپریل 2019

دوستان قیمت به سطح 1956 رسیده است این سطح می تواند به نحوی سقف موج 5 باشد . هدف اولیه . از طرف دیگر براساس rsi دایورجنس نیز داریم. احتمال زیرش وجود دارد. از این رو در معاملات خود دقت کنید . اهداف در صورت تایید و ریزش متعاقبا اعلام می گردد (این صرفا هشدار است ).

در صورت شکست کانال در محدوده 1945 و تثبیت زیر آن می توان وارد معامله فروش شد. فعلا با توجه به دایورجنس و رسیدن مظنه به سقف موج ۵ مظنه از عدد ۱۹۵۵ تا ۱۹۴۶ریزش داشته است . فعلا در محدوده عدد ۱۹۴۵ هستیم و منتظر واکنش به این عدد می مانیم .

ارسال یک پاسخ