تحلیل طلا 27 آپریل 2019

تحلیل طلا 27 آپریل 2019

اصولا شرایط بازار بگونه ای است که تحلیل ها در حد روزانه می باشد. بد نیست پیش از شروع بازار نگاهی به نمودار هفتگی آبشده داشته باشیم و ببینیم چه اتفاقاتی را روی آن می توان انتظار داشت. قصد بحث روی این موضوع ندارم و تصمیم گیری رو بخودتون واگذار می کنم .

تحلیل طلا 27 آپریل 2019

تحلیل روزانه :

همانطور که در نمودار یک ساعته دیده می شود قیمت در بین دو محدوده که توسط دو خط روند نشان داده شده است قرار گرفته . در صورت شکسته شدن هر کدام از این خطوط می توان وارد معامله خرید یا فروش شد .

جهت خرید : عبور از محدوده حدود 1913 تا 1919 می تواند اعلامی برای خرید باشد حد ضرر 1909 می تواند باشد. جهت فروش عبور از خط روند و رد کرد 1895 می تواند هشدار باشد. حد ضرر خود را 1903 می توان قرار داد . فعلا قیمت در تعامل با خط روند بالایی نتوانسته است آن را بشکند و بازگشته است. دوستان لطفا برای تمام موارد تثبیت را فراموش نکنید.

تحلیل طلا 27 آپریل 2019

دقت کنید سطح 1920 قبلا دوبار لمس شده و بازگشته در مورد آن دقت کافی را بفرمایید .  به نظر با شکسته شدن سطح می توان هدف 1930 را مد نظر داشت 1916 به 1930  . هدف  لمس شد1930

تحلیل طلا 27 آپریل

فعلا قیمت در این خط روند مانده است باید منتظر باشیم آیا عبور خواهد نمود یا خیر . به نظرحرکت در حال ادامه می باشد . هدف بعدی را 1936 می دانیم . قیمت در هدف تعیین شده فعلا متوقف شده است . گزارشی از وضعیت امروز کانال امروز دو توصیه داشتیم یکی برای فروش و دیگریا برای خرید. در توصیه خرید اعلام کردیم که در صورت عبور قیمت از 1916 وارد معامله خرید شوید و هدف 1930 را اعلام کردیم و سپس 1936 . در این بین اعلام نمودیم که قیمت در دو سطح 1920 و 1930 و توقف هایی خواند نمود . درنهایت در قیمت 1936 فعلا متوقف شده است . امیدوارم تا این لحظه استفاده مناسب برده باشید

ارسال یک پاسخ