سخنرانی جرمی پاول در اجلاس سالیانه فدرا رزرو

سخنرانی جرمی پاول  در اجلاس سالیانه فدرال رزرو:

منبع خبر

جرمی پاول در سخنرانی خود نکاتی را بیان نمود که از نظر تحلیل بنیادی دارای اهمیت زیادی هستند:

علارقم فشارهایی که از طرف رییس جمهور ترامپ وارد می شود فدرال رزرو مسیر خود در جهت افزایش اهسته نرخ بهره

و سیاست هایی که از ابتدای سال 2015 در پیش گرفته است را ادامه خواهد داد.

او اشاره نموده که اقتصاد آمریکا به اندازه کافی قدرتمند است و فدرال رزرو در حال برقراری تعادل  است.

تورم به نرخ 2 درصد رسیده است و نشانه ای بر افزایش و بالارفتن از این نرخ را نیز نداریم

او از شرایط مناسب بازار اشتغال صحبت نمود ولی از عدم افزایش مناسب نرخ دستمزدها ابراز نگرانی کرد.

او در سخنرانی خود از دو ریسک صحبت کرد :1- رشد سریع در توسعه 2- حرکت آرام و بسیار کند مه باعث بی ثباتی می شود.

او افزایش 2 مرحله دیگر در نرخ بهره در سپتامبر و احتمالا دسامبر را نیز نوید داده است

به طورکلی این موضع تهاجمی او باعث افت دلار شد.

ارسال یک پاسخ