امواج الیوت

تحلیل براساس امواج الیوت

امروزه در تحلیل تکنیکال به دنبال روش‌های هستیم که سیگنال های پیشرو  در اختیارما قرار دهند . اندیکاتورهای با توجه به این که از داده های قدیمی استفاده می کنند سیگنال های تاخیر دار به ما می دهند ولی روش الیوت با توجه به ماهیت خود این مشکل ذاتی اندیکاتورها را ندارد

ارسال یک پاسخ