امواج الیوت جلسه پنجم

ویژگیهای امواج

جلسه پنجم:

دوره کامل الیوت ویو

ویژگی های امواج الیوت

یکی از نکات کلیدی در شناسایی محل قرار گرفتن ما در بازار استفاده از خصوصیات امواج است.

از آنجایی که هر موج دارای خصوصیات مربوط به خود است می توان با شناسایی آن خصوصیات

امواج الیوت را با درصد بالای به درستی تشخیص داد.

” توضیحات ارائه شده در اینجا مربوط به روند صعودی است همین استدلال به صورت عکس برای

روند نزولی نیز برقرار است”

موج1:

در این موج به دلیل بازگشت از روند نزولی افزایش چشمگیری در حجم معاملات داریم. سرمایه‌گذاران

همچنان بر این باورند که روند نزولی ادامه دارد. در حقیقت این موج نقش ایجاد فرایند کف را دارد.

موج ۲ :

عده ای از معامله گران که سود قابل توجهی در موج 1 کسب کرده‌اند بر این باورند که روند هنوز نزولی

است و از ترس از دست دادن سود خود از بازار خارج می‌شوند و موج 2 پدید می آید. ولی این موج دارای

حجم و سرعت کافی نیست از این رو تایید روند نزولی را ندارد .

موج ۳:

در این موج الیوت  روند به طور کامل مشخص شده است و موج های قوی مشاهده می‌کنیم. اصولاً در این موج

اخبار بنیادی خوبی داریم که سرعت و قدرت موج را می افزایند. معمولاً این موج بزرگ ترین موج در سری

امواج الیوت است و به خصوص زیر موج ۳ از آن قوی ترین موج بوده ، که بسیاری از شکست ها (سطوح مقاومت ،

خط گردن در سرشانه ، شکست مثلث )در این موج صورت می گیرد.

موج 4:

موج   چهارم قابلیت پیش بینی زیادی دارد( لحاظ زمانی و قیمتی) (به دلیل قانون تناوب اگر موج۲ ساده باشد

موج ۴ پیچیده است و برعکس و همچنین کانال). این موج اولین دلیل ضعف در روند کلی  حرکت است که

در نهایت منجر به بازگشت روند می شود.

موج ۵:

نسبت به موج 3از زمان و قدرت کمتری برخوردار است .معمولاً حجم معاملات در این موج نسبت به موج ۳

کمتر است و شاهد واگرایی در اندیکاتورهای حجم هستیم

موج A:

علی رغم ریزشی بودن این مورد معامله‌گران آنرا اصلاحی کوتاه برای سقف بعدی می‌دانند.نوع حرکت

موج A ، حرکت موج B را مشخص می‌کند. اگر A موجی ۵ تایی باشد B زیگزاگ خواهد بود و اگرA سه تایی

باشد B پهنه یا  مثلث است

موج B :

موج  B از گمراه کننده ترین امواج الیوت است که بسیاری را نابود می کند. هر گاه تحلیل گر به خود بگوید که  اشکالی

در این بازار است مطمئناً در موج B قرار دارد .

نکته: اگر هماهنگی بین شاخص ها وجود داشته باشد نشان از یک موج جنبشی حرکتی است . در غیر اینصورت موج اصلاحی است.

نکته :اصولاً حجم معاملات در موج های B کمتر از سایر موج ها است. مگر در موجهایی از درجه بالا که کمی برابری می کند .

موج C :

این موج اصولاً ویرانگر و پرقدرت است و بسیاری از خواص موج 3را دارد. این موج ها طولانی هستند .

موج D:

موجهای D معمولاً در مثلث ها شکل می گیرند و با افزایش حجم معاملات همراه هستند.

این موج ها هم مانند موج B چون در خلاف جهت روند هستند گمراه کننده می باشند .

موج E :

این موج ها معمولاً در مثلث ها  شکل می گیرند و چون بعد از ناتوانی در شکستن خط مرزی

مثلث هستند، ناامیدی را در بازار ایجاد می‌کنند .  آنها شروع حرکت برای موج ۵ هستند.

جلسه چهارم                                                                   جلسه ششم

دوره کامل الیوت ویو

ارسال یک پاسخ