امواج الیوت ویو جلسه دوم

امواج الیوت قسمت دوم

دوره کامل الیوت ویو 

 در جلسه پیشین به چند اصل کلی اشاره کرده که در اینجا مروری مختصر بر آنها خواهیم داشت ، زیرا قوانین بیان شده در ادامه این مبحث به فهم کامل مطالب قبلی بستگی دارد.

طبق نظریه الیوت حرکات بازار بر اساس دو شکل موج است:

1- موج پیشرو(Motive)

2-  موج اصلاحی(Corrective)

موج های پیش رو از ۵ ریز موج شکل می گیرند که جهت این موج هم جهت با روند اصلی است

موج های اصلاحی از 3زیر مورد شکل می‌گیرند که جهت این موج خلاف جهت روند اصلی است

امواج پیشرو را به دو دسته تقسیم بندی می کنند

1- امواج  حرکتی

2- مثلث های مورب

اغلب امواج پیشروی الیوت از نوع حرکتی هستند این امواج خصوصیات زیر را دارند:

  • موج 2 فقط به اندازه قسمتی از موج 1اصلاح انجام می دهد و نباید به اندازه آن یا پایین تر از موج 1 باز گردد
  • موج چهارم نیز به اندازه قسمتی از موج ۳ اجازه اصلاح دارد و نباید به اندازه ۱۰۰ درصد یا بیشتر باز گردد
  • موج چهار نباید با موج یک هم پوشانی انجام دهد (نکته لازم به ذکر آن است که آقای ماینر به عنوان یکی از تحلیلگران سبک الیوت که روش خود را نیز دارند در کتاب خود بیان می‌کنند اگر سایه کندل های موج های ۱ و ۴ همپوشانی داشته باشند اهمیتی ندارد)

4-موج ۳ معمولاً به عنوان قوی‌ترین موج است ولی می‌تواند از موج ۱ یا ۵ کوچکتر باشد ولی نباید از هر دوی آنها کوچکتر باشد.

نکته: معمولاً بین ۳ ریز موج از موج پیشرو یکی از سایرین بزرگتر است که به آن موج توسعه یافته(Extention) اطلاق می شود.( در موارد خاص بیش از یک موج توسعه یافته نیز دیده شده است)

موج توسعه یافته نیز خود به پنج ریزموج تقسیم می‌شود. جدول زیر حالت های ممکن برای موج توسعه یافته را نشان می دهد.

تمام حالت های شکل زیر به سادگی قابل فهم هستند زیرا بین 3 موج در جهت روند اصلی یکی بزرگتر است .به غیر از حالت آخر که در این حالت قابلیت تشخیص میان موج توسعه یافته و سایر موج ها وجود ندارد (زیرا هم اندازه هستند) از این رو با ساختاری 9موج مواجه می شویم که البته در تحلیل‌ها تفاوت چندانی ایجاد نمی کند

دوره کامل الیوت ویو

سوال دلیل اهمیت موجب توسعه یافته چیست؟

می دانیم که اصولاً بین سه موج ۱ و ۳ و ۵ یکی از بقیه بزرگتر است .حال اگر مرج بزرگتر شناسایی شود در مورد اهداف سایرموج ها می توان تصمیم گیری کرد و معاملات مناسبی را انجام داد.

ناقص شدن(Trunction):

طبق نظریه الیوت موج پنجم باید سقف موج سه رابشکند ولی گاهی این اتفاق نمی افتد .مهمترین دلیلی که تاکنون برای این اتفاق دیده شده است رشد بیش از حد بازار در موج 3 است. شکل های زیر این مورد را نشان می دهند

حالت دیگری از موج پیشرو مثلث های مورب یا Diagonal Triangle  است که البته نسبت به موج های حرکتی کمتر دیده می‌شوند

مهمترین تفاوت این موج با موج های حرکتی امکان ورود موج ۴ به محدوده موج 1 است.

مثلث های مورب به دو دسته تقسیم می شوند:

1-  مورب پایان دهنده(Ending Diagonal))

این موج که خود از ۵ ریزموج تشکیل می‌شود و دارای ساختار3-3-3-3-3  است و معمولاً در موج ۵ دیده می شود .منظور از ساختار3-3-3-3-3 این است که هر کدام از ریز موج ها از ۳ ریزموج کوچکتر شکل گرفته است .اصولاً با دیده شدن این ساختار به عنوان موجب ۵ منتظر بازگشت قوی حداقل تا نقطه شروع همین موج هستیم.

نکته کلیدی( حجم معاملات):

همانطور که دیده میشود مثلث مورب پایان دهنده از دو خط متقاطع شکل می‌گیرد که موج میان آن دو در حال حرکت است. هنگام برخورد موج اصلاحی با این خطوط متقاطع حجم معاملات افزایش چشمگیری دارد و هر چه به انتهای موج نزدیک می شویم انتظار کاهش معاملات را داریم.

2- مثلث مورب پیشرو((Leading Diagonal:

این موج که خود از ۵ ریزموج تشکیل می‌شود و دارای ساختار 5-3-5-3-5 است و در موج یک یا Aدیده می‌شود. برخلاف موج مثلث مورب پایان دهنده  که تاکید بر اتمام روند و بازگشت دارد این موج تاکید بر ادامه روند دارد .

دوره کامل الیوت ویو

ارسال یک پاسخ