امواج الیوت ویو جلسه ششم

امواج الیوت جلسه ششم

کاربردهای عملی الیوت ویو:

دوره کامل الیوت ویو

در روش الیوت ویو  احتمالات و انتخاب‌های زیادی داریم . یکی از بهترین روش ها حذف کردن غیر ممکن ها است. از این رو آنچه باقی می ماند ممکن ها هستند.

بعد از به دست آوردن حالت های محتمل  به دنبال تفسیرهایی باشید که با بیشترین تعداد راهنماها هماهنگ است.

یکی از مزایای الیوت تغییر استراتژی در هنگام معامله است .به عبارتی اگر هنگام معامله تحلیل اول اشتباه بود ، موج شماری دوم را میتوان جایگزین کرد و بر اساس آن تصمیم گیری نمود.ولی توجه کنید هنگامی که وضعیت بازار نامشخص است باید صبر کنید. با  کامل شدن یک موج و آمدن موج بعدی دقیقا می‌توان وضعیت قبلی  و ادامه مسیر را تفسیر نمود.

تحلیل نسبت ها:

نکته ۱: بزرگی هر موج به بزرگی موج همسایه یا دو موج قبلی یا اجزای موج( موج های فرعی ) یا نسبتی از اعداد فیبوناچی بستگی دارد

نکته ۲: موج ها با هم نسبت دارند دونوع نسبت داریم: ۱- اصلاحی  ، ۲- مضربها

اصلاحی : موج ۲ از موج جنبشی  ، یا موج B از زیگزاگ ، یا موج X یک زیگزاگ  چندگانه ، معمولاً اصلاحی به اندازه ۵۰ تا ۶۱.۸ موج قبلی حرکت میکند.

اصلاح های فرعی بخصوص زمانی که  بعنوان موج چهارم  به ایفای نقش می پردازند بیشتر تمایل به حرکتی به مقدار 38.2 درصد از حرکت قبل از خود دارند.

اصلاح فرعی در موج چهارم الیوت ویو

نکته:اگر موج ۳ موج بلند باشد آنگاه موج ۱ یا با موج ۳ برابر است یا اختلاف آنها 0/618است

به سه حالت زیر توجه کنید:

۱ -موج سه موج ممتد است

موج سه ممتد

2- موج ۵ ممتد باشد

موج پنج ممتد

 

۳- موج 1 ممتد باشد

موج 1 ممتددر حالتی که موج 5 ممتد نباشد

موج پنج غیر ممتد

در حالتی که موج 5 ممتد باشد

موج 5 ادامه دار است
مضارب موج اصلاحی:

دوره کامل الیوت ویو

در زیگزاگ معمولی :

نسبت های موج اصلاحی در زیگزاگدر زیگزاگ مرکب :

نسبت های اصلاحی در زیگزاگ مرکبدر حالت پهنه :

A=B=C

وضعیت موج پهنهپهنه اصلاحی منبسط :

اغلب : A=1.618 C و B=1.236 A یا B=1.382 A

پهنه اصلاحی منبسط
نکته: اگر یک هدف قیمتی شکسته شود منتظر رسیدن به هدف بعدی باشید

نکته:  اگراز یک هدف قیمتی  عبور کرد احتمالاً شما اشتباه وجود دارد باز گردید و مجدد شمارش انجام دهید.

نکته : احتمال بازگشت در سطوح همزمان فیبوناچی بیشتر ازسطوح  منفرد فیبوناچی است.

دوره کامل الیوت ویو

ارسال یک پاسخ