آموزش تحلیل بنیادی در بازار سرمایه

 

همانطور که پیشتر در مطالب آموزشی ذکر شد یکی از روش های تحلیل در بازار

سهام استفاده از روش تحلیل بنیادی است. در این روش بجای استفاده از قوانیین

و خطوط تحلیلی که در روش تحلیل تکنیکال از آن بهره میبرند از بررسی اخبار و

نشانه های اقتصادی سعی در پیش بینی روند بازار می کنند.شاید به جرات

می توان گفت که این روش پیشینه بسیار طولانی تری در بحث تحلیل و انالیز

در بازارهای مالی دارد ، زیرا براساس استدلال و استنباط است. بعبارتی هنگامی

که در آسمان ابر را مشاهده می کنید پیش بینی باران را خواهید داشت.

ولی این روش دارای پیچیدگی های خاص خود است و از انجایی که در بسیاری

از موارد عواملی که منجر به ایجاد تغییر در بازار می شوند متعدد هستند و نیاز

به بررسی زیادی دارد چندان مورد اقبال عموم نیست و بسیاری تمایل به

استفاده از تحلیل تکنیکال دارند.

در کل به نظر شخصی بنده هر تحلیل گری به هر دو بعد این تحلیل ها نیاز دارد .

گاهی شناختن نقاط مرزی با تحلیل تکنیکال و سپس عملکرد در آن نقاط براساس

تحلیل بنیادی  نتایج مناسبی فراهم می کند. بهر صورت در این قسمت سعی

می کنیم شما را اندکی با مبحث آموزش تحلیل بنیادی آشنا کنیم.

 

ارسال یک پاسخ