تحلیل تکنیکال دلار، طلا و سکه 10 دیماه 1399

تحلیل تکنیکال دلار، طلا و سکه 10 دیماه 1399

تحلیل تکنیکال دلار و سکه و ارز

تحلیل دلار

درتحلیل تکنیکال دلار هرات همانطور که در نمودار تایم 15 دقیقه مشاهده می شود یک مثلث شکل گرفته است. در حال حاضر قیمت در حال حرکت به سمت سقف این مثلث درمحدوده  25780 می باشد. این سطح می تواند معیار تصمیم گیری برای ادامه باشد.در صورت شکسته شدن این سطح و تثبیت قیمت در بالای 25800 می توان انتظار روند صعودی قیمت را داشت که اهداف آن به تریتیب می تواند 25820 و 25860 و 25910 و 25960 باشد.

در صورتی که قیمت نتواند سطح 25780 را بشکند و از این محدوده بازگشت داشته  باشد در سطح 25680 کف مثلث است و می توان به عنوان هدف اولیه در نظر داشت . در صورت شکست این سطح اهداف بعدی را می توان به ترتیب 25610 و 2550 در نظر داشت.تحلیل تکنیکال دلار هرات

تحلیل قبلی دلار

تحلیل سکه

همانطور که در نمودار سکه مشاهده می شود قیمت در الگوی مثلث واقع شده است. در حال حاظر قیمت در بالای محدوده حمایتی 11650000 تا  11670000 واقع شده است. از طرفی در زیر خط روند رسم شده(خط زرد رنگ ) نیز واقع است. با این شرایط همانطور که دیده می شود انتظار داریم شکه هدف 11850000 را در بالای مثلث روی خط روند لمس کند. در صورتی شکسته شدن این سطح و تثبیت قیمت در بالای آن انتظار حرکت به اهداف بعدی به ترتیب در 11900000 و 11960000 را خواهیم داشت.

در صورتی که قیمت نتواند این سطح را بشکند انتظار بازگشت به منطقه حمایتی (جعبه آبی رنگ ) را خواهیم داشت و در این بین اهداف 11740000 و 11680000 می توانند مد نظر باشند.

تحلیل سکه طلا

برای اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل تکنیکال و نحوه انجام آن مقاله آموزش تحلیل تکنیکال را مرور کنید.

 

ارسال یک پاسخ