تحلیل سهام دانا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

تحلیل سهام دانا 14 اردیبهشت 1398

همانطور که در نمودار هفتگی مشاهده می‌شود ،قیمت مسیر صعودی خود را در پیش گرفته است. در این مسیر خط روند رسم شده به عنوان هدف اولیه محسوب می گردد. در حال حاضر این نماد در سطح 61.8 حرکت قبلب که در محدوده های کلیدی ۳۰۰ است قرار دارد. در صورت شکسته شدن این سطح انتظار حرکت تا سطح بعدی یعنی ۳۴۰ را خواهیم داشت .

ارسال یک پاسخ