تحلیل رمز ارزها (بیت کوین و..) 4 بهمن 1399

تحلیل بیت کوین :

بیت کوین در روزهای اخیر نوسانات زیادی را داشته است. بسیاری این نوسانات را با توجه به حرکات شارپی بیت کوین کوتاه می دانستند و توجه زیادی به آن نمی کردند ولی این نوسات عملا به اصلاح تیدیل شده و باعث شده است از حجم خریدهای بالای این رمز ارز بخصوص برای افراد حقیقی کاسته شود در ضمن اینکه ضرر های قابل توجهی نیز دچار عده ای شده است. در این راستا به تحلیل زیر توجه بفرمایید

تحلیل بیت کوین

همانطور که در شکل اول مشاهده می شود قیمت بعد از حرکتی شدید و قابل توجه به حالت اصلاح فرو رفته و انتظار اغلب تحلیلگران این است که بعد از این اصلاح مجدد حرکت قابل توجهی را داشته باشیم.  در این راستا ابتدا می خواهیم تحلیل برروی وضعیت این اصلاح داشته باشیم .

تحلیل بیت کوین

به نظر می رسد در شرایط فعلی قیمت در حال شکل دادن الگوی ABC اصلاح است. در اینجا موج A که 5 موجی می باشد شکل گرفته است. در ادامه موج B نیز که خود ABC است نیز همانطور که در شکل دوم دیده می شود شکل گرفته است . انتظار داریم که موج C در حال شکل گیری نهایی خود باشد. در این راستا همانطور که دیده می شود در انتهای موج 4 هستیم. اگر این موج 4 از انتهای موح 1 عبور کند (عبور از سطح 34300) عملا باید خاتمه موج C را اعلام نمود و ساختار جدیدی را در نظر گرفت  و الا باید منتظر باشیم که موج 5 از موج C تا یکی از سطوح 27350 یا 25500 نزول نماید

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان

آموزش رایگان تحلیل تکنیکال

 

ارسال یک پاسخ