تحلیل سکه 5 مهرماه 1397

در چند روز گذشته با تنش هایی که در صحبت های رئیس جمهور آمریکا و ایران در

سازمان ملل مطرح شدو بیاناتی که هردو طرف علیه یکدیگر بیان کردند باعث شد

که بازار دلار دچار حرکت و نوسانات شدید شود.بنحوی که دلار از 14700 به یکباره

قیمت هایی تا 19300 را نیز تجربه نمود. مورد دیگر در این بین باز هیجانات مردم

و اقدام به خرید در این قیمت بود. به طبع این حرکت بازار سکه را نیز به حرکت واداشته.

اگرچه امروز این تلاطم کمتر بودو اندکی افت در قیمت ها داشتیم ولی این را بدلیل

نقد شوندگی قسمتی از بازار و انصراف عده ای دیگر از خریدمی داینم. با این

تفاصیل شرایط فعلی ناپایدار بود و احتمال حرکات شدید دیگری نیز داریم.

مطابق نمودار تحلیل سکه ، قیمت در کانال رسم شده در جال حرکت است .

به نطر میرسد سقف قیمتی تعیین شده یعنی 64000000برای چند روز آینده هدف قیمتی

باشد. اگرچه امیدواریم دولت از این حالت خنثی خارج شده و

اقدامی درست در جهت رفع این مشکل انجام دهد

تحلیل سکه طلا

تحلیل تکنیکال جفت ارزها

ارسال یک پاسخ