تحلیل سکه 14 اردیبهشت 1398

تحلیل سکه 14 اردیبهشت 1398

در تحلیل سکه فردایی همانطور که مشاهده می شود قیمت در کانال رسم شده در حال حرکت می باشد و امروز یک واگرایی (دایورجنس ) بوجود آمده که باعث ریزش در صبح شده است . می توان فعلا کف کانال 5017 را متصور شد .

ارسال یک پاسخ