مرور رده

کتاب ها

کتاب ورود وسرمایه گذاری در بازارهای مالی

امروزه بازارهای سرمایه بعنوان مهمترین عامل گردش اقتصاد در جهان مطرح می باشند. این بازارهای دارای تنوع زیادی بوده وتقریبا کل اقتصاد جهان را در بر می گیرد.درکنارساختارهای بازارهای مالی بسیاری از افراد ، شرکت ها و سازمان ها با سرمایه…

کتاب نمودار های ژاپنی و الگوهای کندل استیک

کتاب نمودار های ژاپنی و الگوهای کندل استیک الگوهای کندل استیک از مهمترین روش های نمایش داده در بازارهای مالی محسوب می شود. امروزه کمتر معامله گری وجود دارد که از این روش نمایش داده ها ، استقاده نکند. دلیل این مسئله آن است که در این…