مرور رده

آموزش

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت دوم

تحلیل تکنیکال قسمت دوم در بخش اول از آموزش تحلیل تکنیکال به بعضی از مفاهیم پایه تحلیل پرداختیم. در این قسمت می خواهیم چند تکنیک بسیار پایه ای و مهم را توضیح دهیم. از دیدگاه بنده توانایی خبره شد ن در این بخش ها می تواند شما را تا حد…

4 الگوی کندل استیک ادامه دهنده روند

تحلیل تکنیکال الگوهای کندل استیک در بحث تحلیل تکنیکال بازارهای مالی  یکی از تکنیک های بسیار خوب  الگوهای کندل استیک است. این روش به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال  روش مطمئنی را فراهم می آورند. اگرچه می توان از این تکنیک به تنهایی نیز…

6 الگوی کندل استیک نزولی

تحلیل تکنیکال الگوهای کندل استیک در بحث تحلیل تکنیکال بازاهای مالی  یکی از تکنیک های قدرتمند استفاده از الگوهای کندل استیک است. این الگو ها به همراه سایر تکنیک های تحلیل تکنیکال  غربی مورد استفاده قرار می گیرند. در این صورت خروجی آنها…

6 الگوی کندل استیک صعودی

تحلیل تکنیکال الگوهای کندل استیک در بحث تحلیل تکنیکال یکی از تکنیک های پیشرو استفاده از الگوهای کندل استیک است. اصولا این الگو ها به همراه سایر تکنیک های تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند. در این صورت کارایی آنها بسیار بالاتر می…

کتاب ورود وسرمایه گذاری در بازارهای مالی

امروزه بازارهای سرمایه بعنوان مهمترین عامل گردش اقتصاد در جهان مطرح می باشند. این بازارهای دارای تنوع زیادی بوده وتقریبا کل اقتصاد جهان را در بر می گیرد.درکنارساختارهای بازارهای مالی بسیاری از افراد ، شرکت ها و سازمان ها با سرمایه…