مرور رده

تحلیل سهام

تحلیل سهام وبملت 19 آبان 1398

وبملت قیمت در مسیر خود حرکت قابل توجهی نموده است و به سقف کانال رسم شده رسیده است .در این مسیر شکاف صعودی بزرگی نیز پدید آمده.اصولا اعتقاد داریم که شکاف قیمتی باید پر شوداز این رو با ریزش از سقف کانال انتظار داریم برگشتی تا سطح 50 درصد…

تحلیل سهام اخابر 19 آبان 1398

همانطور که در نمودار روزانه مشاهده می شود قیمت در بالای خط روند رسم شده قرار دارد که از نظر اهمیت برای این سهام بسیار مهم است.در حقیقت این قرار گرفتن در بالای خط روند هنوز هشدار روند صعودی را زنده نگاه داشته است. در حال حاضر بازار در رکود…

تحلیل سهام فاذر 25 اردیبهشت 1398

همانطور که در نمودار هفتگی مشاهده می شود قیمت در یک مثلث در حال حرکت می باشد. هم اکنون قیمت به سقف مثلث برخورد کرده است و در حال حرکت به سمت کف مثلث است. انتظار داریم که این ریزش تا محدوده 160 ادامه یابد که در حقیقت همان منطقه حمایتی است.…

تحلیل سهام خزاما 22 اردیبهشت 1398

همانطور که در نمودار هفتگی دیده می شود به صورت بلند مدت هدف قیمت سقف مثلث رسم شده در چارت هفتگی می باشد. در این راستا این حرکت در کانال آبی رنگ صورت می گیرد. در طی روزهای اخیر قیمت به سقف این کانال برخورد کرده و ریزش داشته است. بخاطر…

تحلیل سهام وبملت 21 اردیبهشت 1398

همانطور که دیده می شود قیت در مسیر حرکت خود به سقف کانال رسم شده برخورد کرده است و از این سقف ریزش نموده است.در این شرایط انتظار ریزش کلی تا کف کانال را خواهیم داشت.که به نظر براساس تحلیل زمانی و قیمتی شکل گرفته بروی تصویر می تواند اتفاق…

تحلیل سهام و بانک 15 اردیبهشت 1398

همانطور که در نمودار دیده می شود قیمت در حال گذر از سطح ۱۲۷ درصد فیبوناچی است. این عبور می تواند مسیر حرکت قیمت به سمت عدد ۴۳۳ را هموار کند. این سطح از دو نظر اهمیت دارد  ۱- سقف کانال رسم شده است  ۲- سطح 161.8 از فیبوناچی نیز می باشد  …