مرور رده

تحلیل تکنیکال جفت ارزها

تحلیل تکنیکال جفت ارزها 24-6-2019

تحلیل جفت ارزها و طلای جهانی تحلیل نمودار حرکتی اونس جهانی در هفته های اخیر اونس حرکات قابل توجه و شدیدی را در خود دیده است. شاید مهمترین دلیل این حرکات اخبار بنیادی و تمایل سرمایه گذاران به حرکت به سمت سرمایه های امن بوده است ، که طلا …

تحلیل تکنیکال جفت ارزها 11-6-2019

GOLD قیمت در مسیر حرکت خود در کانال رسم شده در حال حرکت به سقف کانال بوده است که به مقاومت پیش رو برخورد نموده  و بازگشته است. در حال حاضر انتظار داریم که این بازگشت مجدد تا کف کانال که محدوده 61.8 تا 78.6 حرکت قبل در محدوده 1306 می…

تحلیل تکنیکال جفت ارزها 10-6-2019

GOLD قیمت در مسیر حرکت خود در کانال رسم شده در حال حرکت به سقف کانال بوده است که به مقاومت پیش رو برخورد نموده  و بازگشته است. در حال حاضر انتظار داریم که این بازگشت مجدد تا کف کانال که محدوده 61.8 تا 78.6 حرکت قبل در محدوده 1306 می…

تحلیل تکنیکال جفت ارزها 22-5-2019

GOLD همانطور که در نمودار 4 ساعته دیده می شود قیمت به نظر خط روند خود را شکسته است ولی فعلا با آن بازگشته. البته اگر به بازه زمانی روزانه مراجعه کنیم ، مشاهده می شود که تثبیت قیمت در زیر این خط صورت نگرفته است.از این رو هنوز اطمینانی از…

تحلیل تکنیکال جفت ارزها 21-5-2019

GOLD تحلیل روز قبل در تایم روزانه همچنان برقرار است . بعلاوه همانطور که در تایم 4 ساعته مشاهده می شود قیمت در مجاورت خط روند پایینی چند بار با آن برخورد نموده است. در اینجا منتظر عکس العمل می مانیم. در صورت شکسته شدن این خط انتظار ریزش…

تحلیل تکنیکال جفت ارزها 20-5-2019

GOLD همانطور که در نمودار روزانه مشاهده می شود محدوده‌های حرکت قیمت کاملا محدود شده اند. قیمت بعد از برخورد به خط روند سبز رنگ بازگشت به خط روند پایینی برخورد کرده است. در صورت شکسته شدن این خط انتظار ریزش قابل توجهی می توان داشت. در…