مرور رده

تحلیل طلا

تحلیل طلا 19 آبان 1398

تحلیل مظنه طلای آبشده : مسیر جرکت قیمت در روزهای قبل : قیمت نزول خود را تا سطح 1744 انجام داده است.این سطح از دو جهت مهم می باشد  الگوی AB=CD از حرکت قبل الگوی BAT  که هدفی در این محدوده…

تحلیل طلا 9 آبان 1398

تحلیل طلای آبشده فردایی ابتدا پیش از وارد شدن به بازار بد نیست مروری کلی بر بازار داشته باشم. همانطور که در نمودار روزانه دیده می شود طلا برای مدت طولانی روند نزولی خود را حفظ نموده است. و به نظر با…

تحلیل طلا و دلار 26 شهریور 1398

 تحلیل دلار هرات فردایی : همانطور که در نمودار روزانه نشان داده می شود قیمت مجدد تا خط روند بالایی حرکت نموده و در مجاورت آن می باشد.دقت کنید که این خط روند مدت های طولانی پایدار بوده و شکسته شدن آن…

تحلیل طلا و دلار 16 شهریور 1398

تحلیل آبشده فردایی: همانطور که در نمودار مشاهده می شود قیمت در کانال فرعی رسم شده در حال حرکت است. روز گذشته با توجه به ریزش قابل توجهی که در انس جهانی پیش آمد طلای آبشده فردایی نیز ریزش قابل توجهی…

تحلیل طلا و دلار 4 شهریور 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و آبشده فردایی: تحلیل دلار هرات فردایی: دوستان همانطور که در تحلیل دیروز بیان شد و همزمان با خبرهایی که بسیاری را در بازار امیدوار به ریزش نموده بود باعت شد که بازار ریزش قابل…

تحلیل طلا و دلار 3 شهریور 1398

تحلیل دلار هرات فردایی و تحلیل آبشده فردایی: تحلیل دلار هرات : همانطور که دیروز اشاره شد قیمت با آنکه سقف الگوی خود را لمس کرد نتوانست در بالای آن تثبیت دهد. حتی دیروز اشاره شد که شکست سقف مثلث به…