تحلیل سهام خودرو ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

تحلیل سهام خودرو

 همانطور که در نمودار ماهانه مشاهده می‌شود قیمت به منطقه مقاومتی قوی رسیده است. قیمت از سال ۲۰۰۵ نتوانسته است که از این منطقه قیمتی عبور کند. با توجه به این شرایط در مواجهه با این سطح باید دقت و توجه ویژه اای نمود. در صورت شکسته شدن این منطقه مقاومتی می توان بر حجم معاملات خود افزود در مقابل اگر بازگشت از این منطقه اتفاق افتاد بهترین استراتژی نقد کردن سهام می باشد. با توجه به شرایط در صورت ریزش از این منطقه هدف قیمتی را محدوده 300 می توان در نظر گرفت . ( این منطقه می تواند تا سطح کلیدی 500 نیز باشد) .

ارسال یک پاسخ