آموزش تحلیل تکنیکال الگوهای کندل استیک

4 الگوی کندل استیک ادامه دهنده روند

تحلیل تکنیکال الگوهای کندل استیک در بحث تحلیل تکنیکال بازارهای مالی  یکی از تکنیک های بسیار خوب  الگوهای کندل استیک است. این روش به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال  روش مطمئنی را فراهم می آورند. اگرچه می توان از این تکنیک به تنهایی نیز استفاده نمود ولی  این کار به هیچ عنوان توصیه نمی شودو بهتر است از روش های ترکیبی استفاده کنید در این مقاله4 الگوی کندل استیک ادامه دهنده روند توضیح داده می شود. اصولا اگر الگوهای کندل استیک تغییری در جهت بازار ایجاد نکنند به آنها الگوهای ادامه دهنده روند می گویند . این الگوها به…

6 الگوی کندل استیک نزولی

تحلیل تکنیکال الگوهای کندل استیک در بحث تحلیل تکنیکال بازاهای مالی  یکی از تکنیک های قدرتمند استفاده از الگوهای کندل استیک است. این الگو ها به همراه سایر تکنیک های تحلیل تکنیکال  غربی مورد استفاده قرار می گیرند. در این صورت خروجی آنها بسیار بالاتر می رود. اگرچه می توان از این تکنیک به تنهایی نیز استفاده نمود ولی  به هیچ عنوان توصیه نمی شودو بهتر است از روش های ترکیبی استفاده کنید در این مقاله 6 الگوی نزولی توضیح داده می شود. الگوهای نزولی معمولا بعد از بازاری صعودی ظاهر می شوند و ارائه دهنده سیگنال های بازگشتی از روند…

6 الگوی کندل استیک صعودی

تحلیل تکنیکال الگوهای کندل استیک در بحث تحلیل تکنیکال یکی از تکنیک های پیشرو استفاده از الگوهای کندل استیک است. اصولا این الگو ها به همراه سایر تکنیک های تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند. در این صورت کارایی آنها بسیار بالاتر می رود. اگرچه می توان از این تکنیک به تنهایی نیز استفاده نمود ولی توصیه می شود از این کار اجتناب نموده و از روش های ترکیبی استفاده کنید در این مقاله 6 الگوی صعودی توضیح داده می شود. الگوهای صعودی معمولا بعد از بازاری نزولی ظاهر می شوند و ارائه دهنده سیگنال های بازگشتی می باشند.با ظاهر شدن…

درصد موفقیت الگوهای کندل استیک

موفقیت الگوهای کندل استیک در بازارهای سهام الگوهای کندل استیک قابلیت پیش بینی تفکر و روان شناسی معامله گران را دارند و اگر با روشی درست استفاده شوند می توانند نتایج پیش بینی قابل قبولی را داشته باشند.در این مقاله آمار های موفقیت این الگوها را با روش هایی دنبال می کنیم.دقت کنید که در اینجا مفهوم موفقیت به این معنی است که الگو به درستی بازار را دنبال کند و خطا به معنی آن است که  بازار برخلاف تعریف الگو حرکت نموده است. بخاطر داشته باشید برای داشتن کارایی مناسب باید از روش های مختلف تحلیل تکنیکال مانند شناسایی روند و...…