کتاب Mastering Hurst Cycle Analysis

کتاب آموزش تحلیل تکنیکال Mastering Hurst Cycle Analysis: A modern treatment of Hurst's original system of financial market analysis کتاب مرجع دیگری برای آموزش تحلیل زمانی است. تحلیل زمانی بعنوان بعد دیگری از بازار محسوب می شود و برای موفقیت در بازار باید حتما این بعد را مد نظر داشت. شاید اغلب ما براساس قیمت وارد معامله ای شده ایم و در حالت رنج باقی مانده ایم. این بدلیل عدم اطلاع درست از زمان ورد می باشد. یکی از کسانی که در زمینه چرخه های زمانی فعالت های قابل توجهی نموده HURST است. این کتاب نیز برگرفته از تکنیک…

کتاب Decoding The Hidden Market Rhythm

کتاب آموزش تحلیل تکنیکال Decoding The Hidden Market Rhythm - Part 1: Dynamic Cycles: A Dynamic Approach To Identify And Trade Cycles That Influence Financial Markets (WhenToTrade) یکی از ارکان بسیار مهم در بازاهای مالی بعد زمان است. اغلب معامله گران بیشتر تمرکز خود را برروی تحلیل قمییت قرار می دهند در حالی که بعد زمان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای تائید این مطلب باید گفت روش ها واستراتژِی هایی وجود دارد که کلا براساس زمان عمل می کنند و صرف از قیمت در زمان خاص معامله باز شده و بعد از طی زمانی معامله…