شاخص BOJ Core CPI y/y

از دیدگاه تحلیل بنیادی ارز ها این شاخص در رده 2 و3 از نظر اهمیت قراردارد.

این شاخص مربوط به اقتصاد ژاپن بوده و توسط بانک مرکزی ژاپن نیز اعلام می شود.

تعریف :

از نظر تحلیل بنیادی ارز ها  تعییر قیمت در کالاها و سرویس های (به غیر از غذا و انرژی)

که توسط مصرف کنندگان سفارش داده می شود را گویند.

زمان اعلام

این آمار به صورت ماهانه در آخرین معمولا در محدوده زمانی جمعه همان ماه توسط بانک ژاپن ارائه می شود.

نحوه محاسبه :

قیمت مواد غذایی و انرژی تنها 25 درصد از آمار CPI را به خود اختصاص می دهد ول بدلیل

حجم تغییرات بالای آن که منجر به تغییرات بزرگی در این آمار می گردد در محاسبه این

شاخص در نظر گرفته نمی شود.این شاخص از نوامبر 2015 ارائه می شود.

دلیل اهمیت از دیدگاه تحلیل بنیادی ارز

از آنجایی که تورم تاثیر زیادی بر ارزش ارز هر کشوری دارد این شاخص از دیدگاه تحلیل بنیادی ارز ها

بسیار مهم است زیرا با افزایش تورم بانک مرکزی باید اقدام به افزایش نرخ بهره کرده تا تورم کنترل شود

مراجع :

https://www.investing.com/economic-calendar/boj-core-cpi-1667

https://www.boj.or.jp/en/research/research_data/cpi/index.htm/

آموزش تحلیل بنیادی

ارسال یک پاسخ