تحلیل سهام خساپا 15 اردیبهشت 1398

تحلیل سهام خساپا

 همانطور که دیده می‌شود قیمت از منطقه مقاومتی که بیش از یک سال پیش پدید آمده بود عبور نموده است. در این صورت انتظار داریم این حرکت حداقل تا سطح مقاومتی بعدی یعنی در ۱۶۸ ادامه یابد. عبور از این سطح نیز می‌تواند نوید بخش عدد۱۸۳ نیز باشد.

ارسال یک پاسخ