کتاب Trading between the Lines

کتاب

Trading between
the Lines
Pattern Recognition and
Visualization of Markets

نوشته شده توسط

ELAINE KNUTH

می تواند بعنوان کتاب مرجع و کاملی برای معرفی بعضی از الگوها و اصول معامله براساس خطوط در بازار باشد. معامله براساس خطوط یکی از تکنیک های کاربردی می باشد که مورد توجه بسیاری از معامله گران است. حتی باید بدون شک این ابزار را بعنوان  یکی از اصلی ترین ابزارهای در اغلب روش ها مانند price action  …  دانست

روش بیان شده در این کتاب شما رو به سمت سود دهی مناسبی راهنمایی می کند.نکته مهمی که در این کتاب وجود دارد این است که برخلاف اغلب کتاب های ارائه کننده الگوها تنها برروی یک الگو تمرکز نکرده که این الگو خود می تواند در بازار جوابگو باشد یا نباشد و از این رو تصویر کاملی از بازار ارائه نمی کند.نویسنده کتاب با ترکیب الگوها در بازه های زمانی مختلف و ارائه روشی جامع در اعمال این الگو ها در بازارهای مختلف مانند فارکس ، کالا ، شاخص ها به معامله گر کمک می کند نتیجه خوبی از این روش داشته باشید.

اگرچه این کتاب در ساب 2011 ارائه شده است ولی ماهیت روش ارائه شده قدیمی نشده و بسیار کارا می باشد

 

 

ارسال یک پاسخ