تحلیل طلا 9 آبان 1398

تحلیل طلای آبشده فردایی

ابتدا پیش از وارد شدن به بازار بد نیست مروری کلی بر بازار داشته باشم. همانطور که در نمودار روزانه دیده می شود طلا برای مدت طولانی روند نزولی خود را حفظ نموده است. و به نظر با توجه به سیاست های بانک مرکزی این حرکت نزولی و از طرفی رنج ادامه یافته است. در این راستا می توان در بازه هفتگی و روزانه الگوی هارمونیکی را مشاهده نمود که هشدار ریزش های بزرگتر را در آینده نچندان دور ارائه می کند.

در شرایط فعلی همانطور که در نمودار 4 ساعته مشاهده می شود قیمت در مجاورت خط روند بالایی می باشد . این خط روند برای مدت های طولانی در برابر قیمت ایستادگی داشته است. از این  رو درحال حاضر هنوز بر قدرت آن و ریزش قیمت اصرار داریم. محدوده حرکت قیمتی  در زیر 1735 تا 1750 نیز همچنان به عنوان زیر این خط در نظر گرفته می شود.

ولی در صورتی که قیمت این محدوده را بشکند و در بالای آن تثبیت دهد شرایط به گونه دیگری بوده و باید انتظار حرکات صعودی را داشت ، که البته در شرایط فعلی به نظر این امر چندان محقق نیست.

در حال حاضر همانطور که در تایم 15 دقیقه مشاهده می شود قیمت در حال حرکت در کانال رسم شده می باشد. دقت کنید قیمت هم اکنون در مجاورت سقف کانال بزرگ نیز است و هشدار ریزش نیز می توان داشت. از این رو در هنگام معامله دقت کافی داشته باشیم

در صورت صعود قیمت می توان هدف را در حال حاضر 1749 دانست

در صورت نزول قیمت هدف را می توان در حال حاضر 1695 دانست

ارسال یک پاسخ