تحلیل دلار، سکه،طلا 1 بهمن 1399

تحلیل دلار هرات

همانطور که مشاهده می شود روز گذشته قیمت تا سطح 21100 نیز نزول کرد. این ریزش را می توان بنحوی تحت تاثیر نزدیک شدن

به تحلیف بایدن دانست. ولی از آنجایی که شرایط به طور کامل مساعد نیست هنوز از بحران های پس از رئیس جمهوری ترامپ مشخص

نیست و می توان نوسانات این لحظات را از این مسئله دانست. بعلاوه این که بازار ساز ایرانی نیز تمایلی به ریزش ناگهانی قیمت ارز ندارد.

با این شرایط و نگاهی به نمودار می توان سناریو های زیر را متصور بود و براساس آن اقدام کرد

تحلیل دلار هرات

همانطور که در نمودار دیده می شود در تحلیل دلار قیمت در حال حاضر به مقاومتی برخورد کرده است. این مقاومت در محدوده

22580 تا 22720 قرار دارد.(البته این محدوده می تواند اندکی تغییرات داشته باشد). از طرفی طبق تحلیل دلار الگوی کلاسیک سر و شانه

را همانطور که در تصویر دیده می شود داریم. با این توصیفات سناریو های زیر را داریم

سناریو ها

1- در صورت شکسته شدن این سطح مقاومتی انتظار داریم که حرکت صعودی قیمت تا سطوح 23000 و 23300 و 23700 ادامه یابد.

2- در صورت بازگشت از این سطح مقاومتی حرکت نزولی به سمت 22150 و 21800 و 21000 را می توان متصور بود.

از این رو به معامله گران اکیدا توصیه می شود با توجه به تحلیل دلار به سطوح کاملا دقت کنند و براساس شکسته شدن سطوح و تثبیت قیمت

در طرف دیگر اقدام به معامله نمایند.

از طرفی دقت نمایید که طبعتا اغلب این تنش ها و حرکات ناگهانی را می توان پس از مراسم تحلیف کمتر مشاهده کنیم . از این رو در

صورت امکان در این ساعات از انجام معامله بخصوص معاملات پر ریسک اجتناب کنید تا دچار مشکلات نشوید

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان

آموزش تحلیل تکنیکال

ارسال یک پاسخ